Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ602 Kas Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, iskelet, kalp ve düz kasların kasılma mekanizmaları, nöromuskuler fizyolojinin temellerini ve sinir kas sisteminin mekanizmalarını sunmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İskelet kası: İskelet kasının yapısı, ince ve kalın filamentlerin kompozisyonu, iskelet kasının kasılmasının moleküler temelleri, kayan filament mekanizması, uyarılma-kasılma mekaniği, kasılma dereceleri, motor unitenin çalışması, sumasyontetanus, izotonik ve izometrik kasılmalar, kas etkinliği, ısı üretim, iskelet kası metabolizması ve lif tipleri, motor hareketin kontrolü. Düz kas: tek ve çok birimli düz kaslar, düz kasın kasılması, kontrol seviyesi, sinirsel uyarımın rolü. Kalp Kası: Kalp kasının fonksiyonu, yapısı, kas kasılmamsının iyonik temelleri, iskelet kası, kalp kası ve düz kasın karşılaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kasların histolojik yapısı ve fizyolojik anatomi
2 Kasların moleküler yapısı
3 Kas elektrofizyolojisinin esasları
4 İskelet kaslarında kasılmanın moleküler mekanizması
5 Sinir kas kavğşağı
6 EMG
7 İskelet kası kasılma mekanikleri
8 Ara sınav
9 İskelet kaslarında enerji
10 Yorulmanın fizyolojisi
11 Düz kas kasılmasının moleküler esasları
12 Düz kas kasılmasının düzenlenmesi
13 İzometrik ve izotonik kasılma
14 Kalp kasının kasılma mekanikleri ve kasılmasının düzenlenmesi
15 Organ banyosunda izometrik kasılma uygulamaları
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122592 1202353 Kas sisteminin biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmalarını öğrenecek
122593 1207817 Kas hücresinin uyarılma-kasılma eşleşmesinin molekülerve elektriksel yapısın tanımlayabilmeli
122594 1185644 Kontraktil proteinlerin moleküler yapısı ve kontraksiyondaki görevini öğrenecek
122595 1186097 Çizgili ve düz kaslar arasındaki mekaniksel, elekriksel ve biyokimyasal mekanizmaların arasındaki farkları öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67189 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67173 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67174 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
4 67172 Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
5 67176 Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
6 67179 Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
7 67188 En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
8 67184 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
9 67187 Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
10 67175 Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
11 67178 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
12 67181 Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
13 67183 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
14 67186 Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
15 67177 Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
16 67180 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
17 67182 Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
18 67185 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.