Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ605 Nörofizyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sinir sistemini oluşturan yapılar ile duyu-motor sistemi, otonom sinir sistemi, ağrı ve hareket kontrolü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir fizyolojisine giriş, beyin ve davranış, Duyu fizyolojisi, Somatik duyu yolları, Ağrı ve analjezinin fizyolojisi, Beynin motor sistemleri, Refleks bilimine giriş, Serebellum (beyincik), Motor korteks ve istemli hareketlerin kontrolü, Bazal gangliyonlar, Hipotalamus ve limbik sistem, Kan-beyin bariyeri ve beyin omurilik sıvısını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nörofizyolojiye giriş ve sinir sistemini oluşturan hücrelerin yapısı ve fonksiyonları
2 Sinaptik ve kavşak iletimi
3 Sinir ileticileri ve düzenleyicileri
4 Duyu reseptörlerinin özellikleri
5 Refleksler
6 Ağrı ve sıcaklık
7 Somatosensör yollar
8 Vize sınavı
9 Beynin elektriksel aktivitesi, uyku-uyanıklık durumu
10 Postürün ve hareketin denetimi
11 Otonom sinir sistemi
12 Otonon sinir sistemi
13 Hormonal işlevlerin hipotalamik düzenlenmesi
14 Öğrenme. bellek, dil ve konuşma
15 Öğrenme. bellek, dil ve konuşma
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122778 1198590 Sinir sistemini oluşturan hücrelerin yapısı ve fonksiyonlarını tanımlayabilmek
122779 1199049 Merkezi sinir sisteminin çalışma prensiplerini açıklayabilmek
122780 1191808 Sinir sistemindeki kimyasal ve elektriksel sinyalleri açıklayabilmek
122781 1199457 Duyu ve motor sistemleri ve bu sistemlerin fonksiyonlarını açıklayabilmek
122783 1201916 Otonom sinir sistemi, ağrı ve hareket kontrolü konularında bilgiye sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67189 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67173 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67174 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
4 67172 Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
5 67176 Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
6 67179 Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
7 67188 En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
8 67184 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
9 67187 Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
10 67175 Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
11 67178 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
12 67181 Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
13 67183 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
14 67186 Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
15 67177 Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
16 67180 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
17 67182 Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
18 67185 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.