Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ610 Böbrek Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı böbrek yapısını, fonksiyonlarını ve böbreğin fizyolojik homeostazis’e katkısını öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Böbrekte idrar oluşumu, Glomerüler filtrasyon, Tubuler fonksiyon ve plazma klirensi, Renal mekanizmalar, Glomerüler filtrasyonun kontrolü, idrarın dilüsyon ve konrolu, Üre, sodyum, potasyum ve sıvı atılması, Böbrekler ve susama mekanizması ile, kan hacmi, ekstrasellüler sıvı hacmi bileşiminin düzenlenmesi, Asit-baz dengesinin düzenlenmesi, Böbrek hastalıkları, diürez ve idrarın çıkarılmasını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Böbreklerin fizyolojik anatomisi
2 Hücre içi ve hücre dışı sıvılar
3 Hücreler arası sıvı ve ödem
4 Böbreklerde idrar oluşumu
5 Glomerüler filtrasyon ve böbrek kan akımı
6 Glomerüler filtrasyon ve böbrek kan akımı
7 Vize Sınavı
8 Renin anjiotensin sistemi
9 Tubuluslarda reabsorpsiyon
10 Tubuluslarda sekresyon
11 Mesane ve üreterlerd
12 Klirens
13 Mikturisyon
14 Börek işlevlerinin kontrolü
15 Böbrek fizyopatolojisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123129 1196784 Boşaltım sistemi yapısını ve çalışma mekanizmalarını açıklar
123130 1199427 Boşaltım sistemi işlevlerini, diğer sistemlerle ilişkisini ve homeostazise katkısını tanımlar
123131 1200485 Böbreklerde idrar oluşumunu ve idrar boşaltma reflekslerini tanımlayabilmeli
123132 1215203 Böbreklerin kan basıncının ayarlanması üzerine etkilerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67189 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67173 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67174 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
4 67172 Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
5 67176 Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
6 67179 Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
7 67188 En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
8 67184 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
9 67187 Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
10 67175 Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
11 67178 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
12 67181 Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
13 67183 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
14 67186 Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
15 67177 Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
16 67180 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
17 67182 Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
18 67185 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.