Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ611 Sindirim Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gastrointestinal sistemin işleyişi, kontrolü, besinlerin sindirimi ve boşaltımı ile gastrointestinal sistemin hormonları hakkında detaylı bilgi vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonu, ağızda sindirim, midede sindirim, barsaklarda sindirim, sindirim enzimleri, pankreas ve karaciğer, emilim, iştah-açlık ve susuzluğun düzenlenmesi, yaşlılıkta sindirim sistemi konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gastrointestinal işlevin genel ilkeleri
2 Motilite
3 Gastrointestinal sistemin sinirsel kontrolü
4 Splenik dolaşım
5 Besin alımı
6 Midenin motor işlevleri
7 İncebarsak ve kolon hareketleri
8 Vize Sınavı
9 Gastrointestinal kanal salgılarının genel prensipleri
10 Tükürük salgılanması, yemek borusunda salgılama
11 Mide sekresyonu ve pankreas salgısı
12 Karaciğer ve safra salgılanması, incebağırsak ve kalınbağırsak salgıları
13 Çeşitli besinlerin hidrolizle sindirimi
14 Gastrointestinal kanalda emilim
15 Gastrointestinal hastalıkların fizyolojisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123011 1189702 Gastrointestinal sistemin işlevsel önemini ve özellikle besinlerin sindirimi, boşaltımı ve bağışıklıktaki rolünü anlayabilmeli
123012 1192000 Gastrointestinal kanalı, kanala salgı yapan bezlerin yapısını ve bu salgıların bileşenleri ile bunların üretimini düzenleyen uyarıları belirtebilmeli
123013 1192121 Gastrointestinal sistemdeki su dengesini tanımlayabilmeli, emilime ve sindirime olanak sağlayan lümendeki sıvı akışkanlığının ayarlanmasını açıklayabilmeli
123014 1199454 Gastrointestinal sistemdeki temel hormonları, diğer peptitleri ve anahtar sinir ileticilerini tanımlayabilmeli
123015 1183847 Enterik sinir sisteminin özgün özelliklerini tanımlayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67189 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak fizyoloji alanında güncel bilgilere sahip olmak, bunları geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67173 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67174 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak.
4 67172 Literatüre ulaşma, takip etme ve irdeleme konularında tecrübe sahibi olmak.
5 67176 Bireysel olarak veya araştırma grupları içinde bilimsel projelere dâhil olma ve sorumluluk alma özgüvenini edinmek.
6 67179 Fizyoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlamak, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapmak ve çözüm önerileri getirmek.
7 67188 En az bir yabancı dilde araştırma yapabilecek düzeye sahip olmak.
8 67184 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, çevresel, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
9 67187 Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
10 67175 Fizyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
11 67178 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.
12 67181 Programda fizyoloji ile ilişkili konularında edindiği temel bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde ifade edebilmek.
13 67183 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini uygulayabilmek
14 67186 Çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak sunabilmek.
15 67177 Fizyoloji alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olmak, incelemek, öğrenme ve uygulama yetkinliğini kazanmak.
16 67180 Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ya da ekip olarak yürütmek.
17 67182 Fizyoloji lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, fizyoloji ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletmek ve derinleştirmek ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulama yapabilmek.
18 67185 Bilimsel araştırmanın hazırlanma ve uygulama süreçlerine katılarak deneyim sahibi olmak.