Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Üriner isteme ait anatomik yapıların yerleşimini, bölümlerini, diğer anatomik yapılarla ilişkisini ve fonksiyonlarını tanımlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mennan Ece Pirzirenli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu derse ait içerik öncelikle teorik sunumlar ve kaynaklar ile anlaşılacak, sonrasında kadavra ve modeller üzerinde uygulaması yapılacaktır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cumhur M. Temel Anatomi, 1. Baskı, METU Press, Ankara, 2001 Snell RS. (Çev: Yıldırım M.). Klinik Anatomi. 1. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998; 276-281, 294 Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams ve Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999 Netter FH, İnsan Anatomisi Atlası, İkinci Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002 Staubesand J, Ferner H (Çev. Ed: Arıncı K). Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Ozan H, Ozan Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üriner sisteme ait anatomik yapıları tüm özellikleri ile tanımlamak ve klinik önemini kavramak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
24 Seminer 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pelvis ve perineum-I Yok PELVİS VE PERINEUM-I.pptx
2 Pelvis ve perineum-II Yok PELVİS VE PERINEUM -II.pptx
3 Üriner organlar Var ÜRİNER SİSTEM.ppt
4 Böbrekler Var ÜRİNER SİSTEM.pptx
5 Böbrekler Var BÖBREKLER.pptx
6 Üreter Var ÜRETER.pptx
7 Urogenital sistem Klinik anatomisi-I Var Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
8 Ara sınav Var
9 Mesane Var VESICA URINARIA.pptx
10 Urethra Var URETHRAE.pptx
11 Üriner organlar ve pelvis içindeki yerleşimi Var ÜRİNER ORGANLAR VE PELVİS İÇİNDE YERLEŞİMİ.pptx
12 Urogentital sistem Klinik anatomisi-II Var Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
13 Miksiyon mekanizması Var Miksiyon Mekanizması.pptx
14 Arteriywl ve venöz sistem Var ARTER VEN .ppt
15 Urogenital Sisitem Klinik Anatomisi-III Var Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
16 Final sınavı sınavı Var

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340799 Üriner sisteme ait organların yapı, yer ve görevlerinin tanımlanması. İnervasyonlarının ,arteriyel beslenmesinin ve venöz drenajlarının bilinmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67036 Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
2 67030 Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
3 67031 Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
4 67035 Girişimcilik ruhuna sahip olma
5 67032 Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
6 67033 Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
7 67034 Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek