Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Baş ve boyun topografik anatomisinin doktora düzeyinde öğrenilmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders teorik ve pratik bölümlerinden oluşur. Teorik olarak anlatılan yapılar pratikte kadavra, piyes, diyagram ya da modeller üzerinden öğretilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cumhur M. Temel Anatomi, 1. Baskı, METU Press, Ankara, 2001 Snell RS. (Çev: Yıldırım M.). Klinik Anatomi. 1. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998; 276-281, 294 Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams ve Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999 Netter FH, İnsan Anatomisi Atlası, İkinci Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002 Staubesand J, Ferner H (Çev. Ed: Arıncı K). Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Ozan H, Ozan Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baş ve boyun topografik anatomisinin öğrenilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baş ve boyun kemikleri
2 Baş ve boyun eklemleri
3 Yüz bölgesi
4 Parotis bölgesi
5 Temporal ve infratemporal bölgeler
6 Articulatio temporomandibularis ve çiğneme kasları
7 Pterygopalatine fossa
8 ARA SINAV
9 Boyun ön bölgesi
10 Boyun yan bölgesi
11 Plexus cervicalis
12 Baş ve boynun damarları
13 Baş ve boynun lenfatikleri
14 Baş ve boynun duyu ve motor sinirler
15 Baş ve boyun klinik değerlendirme
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101479 1170595 Baş ve boyun bölgesine ait oluşumları tanır, isimlendirir ve yapısal özelliklerini tanımlar.
101480 1176759 Baş ve boyun bölgesine ait oluşumların diğer sistemlerle olan ilişkisini tanımlar.
101481 1176964 Baş ve boyun bölgesine ait oluşumların kendi içinde ve birbirleriyle yerleşimsel ilişkilerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67036 Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
2 67030 Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
3 67031 Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
4 67035 Girişimcilik ruhuna sahip olma
5 67032 Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
6 67033 Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
7 67034 Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma