Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ714 Egzersiz Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Egzersizin insan organizmasını oluşturan sistemler üzerindeki etkilerinin ve organizmanın egzersize yanıtının bilinmesi ve farklı egzersiz koşullarının neden olduğu değişiklikleri kavramak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Physiological basis for exercise and sport; Fox Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Exercise physiology; WD Mc Ardle, F.I.Katch, L.V. Katch

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fick prensibi ve azami oksijen alımının fizyolojik anlamı, ayakta durmanın (Orthostasis) edilgen etkileri, egzersizde refleks düzeltmeler, egzersiz sırasında tüm kalp damar sistemi kontrolü, egzersiz sırasında bölgesel kan akımı, merkezi dolaşım sınırlamaları çevresel dolaşım sınırlamaları, fiziksel kondüsyon, dolaşımsal ve metabolik işlevlerin birlikteliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzersiz fizyolojisine giriş, temel kavramlar, Hücre fizyolojisi
2 Egzersizde kaslar
3 Egzersizde solunum
4 Enerji sistemleri, Aerobik ve anaerobik enerji sistemleri, Anaerobik eşik tanımı, Toparlanma, Oksijen borçlanması
5 Egzersizde kardiyovasküler sistem
6 Egzersizde kardiyovasküler sistem
7 Egzersizde vucut ısısı
8 Vize sınavı
9 Egzersizde vucut sıvıları ve tuz
10 Egzersizde vucut sıvıları ve tuz
11 İlaçlar ve aletler
12 İlaçlar ve aletler
13 Sağlıklı vücut yaşamı
14 Otonom sinir sistemi, Yorgunluk mekanizmaları
15 Endokrin sistemin akut egzersize uyumu, Endokrin sistemin kronik egzersize uyumu, Stres hormonları, Egzersizde kan şekerinin düzenlenmesi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130183 1208302 Egzersiz sırasında organizmada oluşan değişiklikleri belirtebilmeli
130184 1209092 Uzun süreli egzersiz yapan bireylerin vücudundaki adaptif değişiklikleri açıklar
130185 1209168 Farklı ortamlarda yapılan egzersize adaptasyonu anlatır
130186 1209601 Sağlıklı yaşam için yapılan egzersizin sınırlarını belirler
130187 1210085 Spor dalları ile fizyolojik değişiklikler arasındaki ilişkileri kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67156 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
2 67157 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67155 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4 67160 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 67163 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
6 67166 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
7 67169 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8 67171 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
9 67159 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
10 67162 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
11 67165 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
12 67168 Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67170 Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
14 67158 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
15 67161 Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
16 67164 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
17 67167 Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.