Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ATH612 Hemşirelik Felsefesi Kavram ve Uygulamaları I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016. 2. Uysal N., Çakırcalı E. (Çeviri Ed.): Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015. 3. Cobb M., Puchalski M. C., Rumbold B. Oxford Textbook of Spiritualy in Healthcare. Oxford University Press, 2012. 4. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 5. Sabuncu N., Akça Ay F. (Ed): Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 6. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016. 7. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016. 8. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013. 9. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 10. Atabek Aştı T., Karadağ A (Çeviri Ed): Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011. 11. Eti Aslan F (Ed). Ağrı Doğası ve Kontrolü. Akademisyen Tıp Kitabevi. 2. Baskı.2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, İletişim, Solunumun sürdürülmesi, Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi, Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi, Beden ısısının kontrolü, Kişisel temizlik ve hijyen, Hareket etme, Çalışma ve eğlenme aktivitesi, Uyku ve Dinlenme aktiviteleri, Hasta güvenliği, Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar , Ölüm, Ağrı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi
2 İletişim
3 Solunumun sürdürülmesi
4 Beslenme aktivitesinin sürdürülmesi
5 Eliminasyon aktivitesinin sürdürülmesi
6 Beden ısısının kontrolü
7 Kişisel temizlik ve hijyen
8 Hareket etme
9 Sağlık İnanç ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörler
10 Uyku ve Dinlenme aktiviteleri
11 Hasta güvenliği
12 Cinselliğin ifade edilmesindeki sorunlar
13 Ölüm
14 Ağrı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295091 Temel hemşirelik girişimlerini uygulamada uzmanlık becerisi sergilemesi
2 1295092 Bireyin yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde hemşirenin rolünü tartışması
3 1295093 Her bir yaşam aktivitesinin birbiriyle ilişkisini açıklaması
4 1295094 Her bir yaşam aktivitesinin yaşam dönemlerine göre bağımsızlık düzeyini belirlemesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67536 Acil Hemşireliği, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, hemşirelik esasları, fizyoloji/fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı ile ilgili akademik düzeyde teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak
2 67534 Acil servise başvuran her türlü hastanın; ölümcül olan veya müdahale edilmezse ölümcül olabilecek olan hastalıklarının ve durumlarının erken tanınması ve erken müdahale edilmesi yanında acil diğer hastalıklarınında tanısı, tedavisi, sebep-sonuç ilişkisi, ilaç uygulamaları gibi konular hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
3 67538 Acil servise başvuran hastalar ve hastalıkları, başvuru sıklıkları, acil servisi kullanım şekilleri, acil servis işleyişi ..vb acil servisle ilgili her türlü konuda bilgi,uygulama esasları ve veri analizlerini çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıda yapabiliyor ve elde edilen sonuçları değerlendirebiliyor olmak
4 67540 Belirtilen yeterliliklere sahip olmak amacı ile program dahilinde yurt içi ve yurt dışı gerekli kongre, sempozyum, seminer gibi eğitim imkanlarına sahip olmak
5 67539 Programda hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerekli bilimsel literatüre ve on-line bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak
6 67535 Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde ki sağlık kuruluşlarında acil serviste her türlü acil hasta ve/veya hastalığa ve acil duruma gerekli müdahaleyi yapabilmek, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak
7 67537 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız olarak bilimsel bir çalışmayı planlayıp, sonuçlandırabiliyor ve ulusal arası bilimsel yayına dönüştürebiliyor olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 4 5 5
3 5 4 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek