Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplini sağlamak ve tez konuları ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Sümbüloğlu, K.: Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. Maris Yayinlari, Ankara,1998. 2)Karasar, N.:Bilimsel Araştırma Yöntemi. 2. Baskı, Ankara, 1984. 3)Aksakoğlu, G.: Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. DEU Rektörlük Matbaası,İzmir,2001. 4)Aksayan S, Bahar Z, Bayık A, Emiroğlu N.O ve ark.: Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Editor:İnci Erefe, Odak Ofset, İstanbul, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Araştırma problemi ve amacı 2. Kaynak tarama 3. Kavramsal çerçeve 4. Araştırma soruları ve hipotezler 5. Araştırma tasarımı 6. Değişkenler ve örneklem 7. Veri toplama araçları ve yöntemleri 8. Verilerin çözümlenmesi, tartışma ve öneriler 9. Araştırmanın kuramsal boyutu 10. Araştırmanın metodolojik boyutu 11. Araştırmanın etik boyutu 12. Araştırma sonuçlarını yorumlama 13. Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği 14. Araştırma sunumu

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Araştırma problemi ve amacı Yok Yok
2 2. Kaynak tarama Yok Yok
3 3. Kavramsal çerçeve Yok Yok
4 4. Araştırma soruları ve hipotezler Yok Yok
5 5. Araştırma tasarımı Yok Yok
6 6. Değişkenler ve örneklem Yok Yok
7 7. Veri toplama araçları ve yöntemleri Yok Yok
8 8. Verilerin çözümlenmesi, tartışma ve öneriler Yok Yok
9 9. Araştırmanın kuramsal boyutu Yok Yok
10 10. Araştırmanın metodolojik boyutu Yok Yok
11 11. Araştırmanın etik boyutu Yok Yok
12 12. Araştırma sonuçlarını yorumlama Yok Yok
13 13. Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliği Yok Yok
14 14. Araştırma sunumu Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118549 1173375 1. Tezle konusu ile ilgili problem ve amacını tanımlar
118550 1193872 2. Tezin kavramsal çerçevesini tartışır
118551 1196796 3. Tez konusu ile ilgili araştırma soru ve hipotezlerini tanımlar
118552 1219126 4. Tezin araştırma tasarımını tartışır
118553 1179053 5. Araştırma soru ve hipotezlerini tartışır
118564 1190318 6. Tez konusu ile ilgili veri toplama araçlarını tanımlar
118565 1186973 7. Tezi ile ilgili veri toplama yöntemini tartışır
118566 1212876 8. Araştırma süreci ile ilgili etik sorunlarını açıklar ve tartışır
118567 1206132 9. Verilerin analizini tartışır
118568 1210671 10. Araştırma konusu ile ilgili önerilerini ve sonuçların uygulanabilirliğini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67536 Acil Hemşireliği, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, hemşirelik esasları, fizyoloji/fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı ile ilgili akademik düzeyde teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak
2 67534 Acil servise başvuran her türlü hastanın; ölümcül olan veya müdahale edilmezse ölümcül olabilecek olan hastalıklarının ve durumlarının erken tanınması ve erken müdahale edilmesi yanında acil diğer hastalıklarınında tanısı, tedavisi, sebep-sonuç ilişkisi, ilaç uygulamaları gibi konular hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
3 67538 Acil servise başvuran hastalar ve hastalıkları, başvuru sıklıkları, acil servisi kullanım şekilleri, acil servis işleyişi ..vb acil servisle ilgili her türlü konuda bilgi,uygulama esasları ve veri analizlerini çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıda yapabiliyor ve elde edilen sonuçları değerlendirebiliyor olmak
4 67540 Belirtilen yeterliliklere sahip olmak amacı ile program dahilinde yurt içi ve yurt dışı gerekli kongre, sempozyum, seminer gibi eğitim imkanlarına sahip olmak
5 67539 Programda hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerekli bilimsel literatüre ve on-line bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak
6 67535 Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde ki sağlık kuruluşlarında acil serviste her türlü acil hasta ve/veya hastalığa ve acil duruma gerekli müdahaleyi yapabilmek, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak
7 67537 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız olarak bilimsel bir çalışmayı planlayıp, sonuçlandırabiliyor ve ulusal arası bilimsel yayına dönüştürebiliyor olmak