Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETZ Tez 927001 2 4 30

Dersin Amacı

Alanla ilgili tez hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Türker YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alanla ilgili tüm yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanla ilgili tez hazırlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
2 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
3 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
4 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
5 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
6 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
7 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
8 Ara rapor
9 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
10 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
11 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
12 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
13 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
14 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
15 Alanla ilgili tez hazırlamada danışmanlık yapmak
16 Tez sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122686 1176304 Alanla ilgili konularda araştırma ve sonuçlandırma yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67536 Acil Hemşireliği, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, hemşirelik esasları, fizyoloji/fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı ile ilgili akademik düzeyde teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak
2 67534 Acil servise başvuran her türlü hastanın; ölümcül olan veya müdahale edilmezse ölümcül olabilecek olan hastalıklarının ve durumlarının erken tanınması ve erken müdahale edilmesi yanında acil diğer hastalıklarınında tanısı, tedavisi, sebep-sonuç ilişkisi, ilaç uygulamaları gibi konular hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak
3 67538 Acil servise başvuran hastalar ve hastalıkları, başvuru sıklıkları, acil servisi kullanım şekilleri, acil servis işleyişi ..vb acil servisle ilgili her türlü konuda bilgi,uygulama esasları ve veri analizlerini çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıda yapabiliyor ve elde edilen sonuçları değerlendirebiliyor olmak
4 67540 Belirtilen yeterliliklere sahip olmak amacı ile program dahilinde yurt içi ve yurt dışı gerekli kongre, sempozyum, seminer gibi eğitim imkanlarına sahip olmak
5 67539 Programda hedeflenen amaçlar doğrultusunda gerekli bilimsel literatüre ve on-line bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak
6 67535 Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde ki sağlık kuruluşlarında acil serviste her türlü acil hasta ve/veya hastalığa ve acil duruma gerekli müdahaleyi yapabilmek, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak
7 67537 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız olarak bilimsel bir çalışmayı planlayıp, sonuçlandırabiliyor ve ulusal arası bilimsel yayına dönüştürebiliyor olmak