Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS720 Yardımcı Üreme Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Üreme sistemi histolojisi ve fonksiyonunun incelemesini kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. – Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition Mosby, London, 1997. – Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology. WB Saunders, Philadelphia, 2001. – Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ovaryumlar, oviduk, uterus, serviks, menstrual döngü, vajina, dış genital organlar, meme bezleri, testisler, genital kanallar, eklenti genital bezler, penis,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dişi üreme sisteminin gelişimi
2 Ovaryum ve dişi genital kanalının gelişimi
3 Ovaryum histolojisi ve ovaryan döngü
4 Erkek genital organlarının gelişimi
5 Testislerin histolojik yapısı ve spermatogenezis
6 Fertilizasyon süreci ve plasentasyon
7 Testislerin gelişimi ve testis gelişimini kontrol eden faktörler
8 Ara Sınav
9 Spermin elde edilme ve hazırlanma teknikleri
10 oositlerin elde edilmesi ve değerlendirmesi
11 Oositlerin in vitro olgunlaştırılması
12 In vitro fertilizasyon
13 Embriyoların in vitro kültür edilmesi ve embriyo transferi
14 Yardımcı üremede etik ve yasalar
15 Laboratuar sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208323 Öğrenciler ovaryumu tanımlarlar, dış tabakalarını ve iç tabakalarını tasvir ederler.
2 1208383 Öğrenciler ovaryumun korteks ve medullasını tanımlarlar.
3 1208395 Öğrenciler testisleri, dış yapısını, iç yapısını; genel yapısal farklılıkları tanımlarlar.
4 1208413 Öğrenciler duktus deferensi duvar tabakalarıyla beraber tanımlarlar.
5 1208420 Öğrenciler erkek ve dişi üreme sistemindeki tüm hücre çeşitlerini ve bu hücrelerin hangi yapıları oluşturduklarını betimlerler ve ifade ederler.
6 1256116 In vitro fertilizasyonun aşamalarını açıklayabilir.
7 1256117 Yardımcı üreme tekniklerinin etik ve yasaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur