Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMB702 Genel Embriyoloji 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Doğum öncesi insan gelişimi ile ilgili bir derstir. Başlıca amacı hızlı hücre çoğalması ve hücre farklılaşmasını içeren embriyonik gelişim evrelerine ait olayları detaylı olarak incelemektir. Ayrıca bu ders normal gelişim sürecinden başka bu evrelerin ve olayların klinik yönünü de irdeler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moore, K.M., Persaud, T.V.N., İnsan Embriyoloji, 6. Baskıdan Çeviri, Nobel Tıp Kitabevi, 2002. Langman J., Medikal Embriyoloji, 2002. Larsen W.J., Human Embryology, Churchill Livingstone, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Embriyolojiye giriş, gametogenez, germ disklerinin oluşumu, organogez, fetüsün gelişimi, konjenital malformasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 50 1
5 Derse Katılım 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 1
34 Okuma 10 1
49 Performans 20 1
2 Final Sınavı 60 1
42 Seminer 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gametogenez: Germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi
2 Spermium, spermatogenezis
3 Oosit, oogenezis ovulasyon
4 Zigotun oluşumu
5 Gelişimin 1. Haftası- Ovulasyondan implantasyona
6 Gelişimin 2. Haftası- Bilaminar germ diski
7 Gelişimin 3. Haftası- Trilaminar germ diski
8 Arasınav
9 Gelişimin 3-8. Haftası- Embriyonal dönem
10 Gelişimin 9-38. Haftası- Fötal dönem - Üçüncü aydan doğuma
11 Embriyo dışı oluşumların gelişimi
12 Laboratuvar Sınavı
13 Doğum Defektleri
14 Prenatal Tanı
15
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92781 1177908 Dişi ve erkek genital sistemlerin genel yapısını açıklayabilir
92782 1184794 Zigotun oluşumu ve doğum öncesi gelişme dönemlerini tarif edebilir
92783 1205171 Gelişme dönemlerindeki esas yapıların ve bunların gelişimini anlatabilir
92784 1207914 Embriyo dışı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını sayabilir
92785 1185337 Doğum defektleri ve prenatal tanıyı konularında bilgi sahibi olur
92786 1189485 İmplantasyon, Germ tabakaları, organogenez ve gebeliğin ilk trimesterini tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
11 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
12 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
13 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
14 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
17 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser