Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders mikroskopiye hem yeni başlayanlar için, hem de temel prensiplere ait bilgilerini geliştirmek isteyenler için ışık mikroskopi teknikleriyle ilgili prensipler sağlar. Işık mikroskopisine, gerekli ekipmanlara, çeşitli boyama metotlarına ve histokimyada ana uygulamalar ile tekniklerine ait prensipleri içeren bir derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bancroft J,D., Stevens A., Theory and practice of histological techniques, Chuechill Livingstone, 4th edition, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Histolojik tekniklere giriş, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme, kesit alma, boyama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
34 Okuma 2 5 10
48 Sözlü Sınav 13 2 26
49 Performans 3 3 9
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histokimya ve sitokimyaya giriş
2 Sitolojik preparasyon, fikzasyon
3 İmmünohistokimyanın tanımı, antijen ve antikorlar, primer reajantların üretimi
4 İmmünhistokimyasal takip ve tespit yöntemleri
5 Histofiziksel metot, aminoasit histokimyasal metod, enzim histokimyasal metod
6 İmmünhistokimyasal metod
7 Proteinlerin tespit yöntemleri
8 Arasınav
9 İn situ hibridizasyon ve teknikleri
10 Antijen Retrival teknikleri
11 İmmünhistokimyasal boyama yöntemleri İmmünhistokimyasal boyamada karşılaşılan problemler
12 lab sinavı
13 Frozen kesitlerde immünhistokimya
14 İmmünhistokimyasal tekniğin seçiminde dikkat edilecek hususlar
15
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92796 1195293 Öğrenciler kolayca anlaşılır doku hazırlama teknikleri geliştirirler.
92797 1172500 Öğrenciler kesit alma tekniklerini geliştirirler.
92798 1175424 Öğrenciler dokuları gömme tekniklerini geliştirirler.
92799 1185553 Öğrenciler doku tekniklerini anlar ve geliştirirler.
92800 1193715 Öğrenciler doku kültür tekniklerini anlar ve geliştirirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur