Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMB706 Özel Embriyoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İnsan vücudunun herbir organ ve sisteminin prenatal gelişimi hakkında bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent Ayas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sadler TW. Langman’s Medikal Embriyoloji. Çeviri ed. Can Başaklar, 7. baskı, Ankara: Palme Yayın, 1996. Moore KL and Persaud TVN. Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Çeviri Hakkı Dalçık, 10. baskı, Nobel Kitapevi, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İskelet sistemi, kas sistemi, ürogenital sistem, kardiyovasküler sistem, sindirim sistemi, sinir sistemi, faringeal kompleks, solunum sistemi, deri sistemi gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 2 24
24 Seminer 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
34 Okuma 12 3 36
49 Performans 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalbin gelişimi Yok Yok
2 Damarların oluşumu Yok Yok
3 Fötal dolaşım Yok Yok
4 Kalp ve damar anomalileri Yok Yok
5 Burun gelişimi Yok Yok
6 Trakea ve akciğerlerin gelişimi Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Ağız gelişimi Yok Yok
9 Farinks gelişimi Yok Yok
10 Özofagus, mide ve barsakların gelişimi Yok Yok
11 Karaciğerin gelişimi Yok Yok
12 Pankreas ve safra kesesinin gelişimi Yok Yok
13 Sindirim sistemi gelişim defektleri Yok Yok
14 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174551 Vücut kaviteleri, mezenterler ve diaframın embriyolojik gelişimini açıklar.
2 1167913 Solunum sisteminin gelişim sürecini açıklar.
3 1255801 Sindirim sisteminin gelişim sürecini açıklar.
4 1255802 Ürogenital sistemin gelişim sürecini, dişi ve erkek genital sistemin gelişimsel özelliklerini açıklar.
5 1255803 Kardiyovasküler sistemin gelişim sürecini açıklar.
6 1255805 Merkezi ve periferik sinir sisteminin gelişimsel sürecini açıklar.
7 1255806 Göz ve kulağın gelişimini açıklar.
8 1255807 Derinin gelişimini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek