Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS708 Dolaşım Sistemi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dolaşım sisteminde ileri bir derstir. Kan ve lenfatik dolaşım sistemi ile kalbin histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kan damarlarının genel yapısı, arterler, kapillerler, venler, kalp, lenfatik damar sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
42 Seminer 0 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalp ve damarların gelişmesi
2 Kalp ve damar sisteminin genel özellikleri
3 Kalp histolojisi ve kalbin iletici sistemi
4 Arterler ve özel kapiler yapıları
5 Venler
6 Lenfatik sistemin immün düzenlenmesi
7 Doğal ve edinilmiş bağışıklık, Kompleman sistemi
8 Ara Sınav
9 Lenf düğümünün histolojisi
10 Tonsillalar ve apendiksin histolojisi
11 Timus gelişimi ve histolojik yapısı
12 Laboratuvar Sınavı
13 Dalak ve dalağın damarlanması
14 Kan yapımı ve bağışık yanıtta rol oynayan hücreler
15
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180448 Kalbin duvar yapısını tanımlayabilir ve kalbin duvar yapısını oluşturan katmanların özelliklerini açıklayabilir.
2 1169075 Kalp kasının özelliklerini açılayabilir ve diğer kas tipleri ile farkını ortaya koyabilir.
3 1170139 Arteryel ve venöz sistemin damarlarının duvar yapısını tanımlayabilir.
4 1181376 Damarlardaki işlevsel farklanmayı açıklayabilir.
5 1185759 Öğrenciler kapillerlerin morfolojik yapılarını tanımlayabilir.
6 1188162 Öğrenciler arteriyol, venül ve kapiller yapılarını mikroskobik olarak ayırt edebilir.
7 1173494 Öğrenciler lenf damarı ve venül ayrımını mikroskobik olarak yapabilir.
8 1183717 Öğrenciler lenf dolaşımına ilişkin özellikleri tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 1 5 1 4 3 5 4 2 5 1 4 4 5
2 5 5 5 3 1 5 1 4 3 5 4 2 5 1 4 4 5
3 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
4 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
5 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
6 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
7 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
8 5 5 5 4 1 5 1 4 3 5 5 2 5 1 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek