Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Erkek üreme sisteminde ileri bir derstir. Histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Testisler, genital kanallar, yardımcı genital bezler, penis.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Testisin histolojik yapısı ve hücresel düzenlenimi
2 Spermin yapısı ve spermatgenezi etkileyen patolojik durumlar
3 Spermin taşınması
4 Spermin olgunlaşması
5 Testis gelişimi ve meydana gelen anomaliler
6 Spermatogenez ve spermiyogenez esnasında gelişen olaylar
7 Duktus eferentes, duktus epididimis ve duktus deferensin histolojik yapısı
8 Ara sınav
9 Testisin inişi ve erkek üreme kanalının genetik anomalileri
10 Yardımcı genital bezler ve histolojik yapıları
11 Bulboürethral bezler
12 Penisin Histolojik yapısı
13 Erkek genital kanalının hormonal kontrolü
14 Testis, duktus epididimis, duktus deferens, duktus efferentes, seminal vezikül ve prostat preparatlarının laboratuarda incelenmesi
15 Laboratuar sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173269 Testis kesitinde histolojik olarak gözlenen ana düzenlemeyi tanımlayabilir.
2 1151706 Seminifer tübül epitelini (germinal epitel) oluşturan hücreleri ve özelliklerini sayabilir.
3 1167954 Öğrenciler erkek üreme sistemindeki tüm hücre çeşitlerini ve bu hücrelerin hangi yapıları oluşturduklarını betimlerler ve ifade ederler.
4 1179002 Sertoli hücrelerinin fonksiyonlarını sayabilir.
5 1169330 Leydig hücrelerinin yerini ve fonksiyonlarını tanımlayabilir.
6 1170471 Öğrenciler duktus deferensi duvar tabakalarıyla beraber tanımlarlar.
7 1173854 Öğrenciler, spermatogenezis aşamalarını ve her aşamadaki önemli olayları anlatabilir.
8 1177914 Öğrenciler, olgun bir spermatozoonun bölümlerini ve organellerinin düzenlenişini tarif edebilir.
9 1184591 Öğrenciler, Sperm ileti yollarını sırasıyla sayabilmeli ve ince yapısını tanımlayabilir.
10 1180157 Öğrenciler spermatojenik hücreleri tanımlar.
11 1152859 Semenin muhteviyatını açıklayabilir.
12 1255818 Öğrenci, duktus epididimisin histolojik yapısını açıklayabilir.
13 1255819 Öğrenci, prostat bezinin histolojik yapısını ve işlevini açıklayabilir.
14 1255821 Öğrenci, glans penis yapısını tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 1 1 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5
11 5 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek