Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS721 Hücre Kültürü 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı hücre kültürleri ve hazırlama teknikleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Alp Can Kök Hücre biyolojisi, türleri ve tedavide kullanımları. Akademisyen Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği hücre kültürü tekniklerinin incelenmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 80 1
6 Uygulama/Pratik 20 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
6 Uygulama/Pratik 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu derste hücrü kültürü tipleri, kullanım alanları ve teknikleri anlatılmaktadır.
2 Hücre Kültürüne Giriş
3 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
4 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
5 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
6 Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri
7 Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri
8 Hücre Bankası Sistemi
9 Hücre Bankası Sistemi
10 Hücre Bankası Sistemi ve Uygulamaları
11 Doku Mühendisliği
12 Doku Mühendisliği
13 Hücre Dondurma ve Saklama Yöntemleri
14 Hücre Canlılık ve Toksisite Testleri
15 Hücre Bankası Sistemi ve Uygulamaları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208780 Bu dersi alan öğrenciler hücre canlılık ve toksisite testlerini tanır.
2 1208783 Bu dersi alan öğrenciler hücre dondurma ve saklama yöntemlerini bilir
3 1208827 Bu dersi alan öğrenciler hücre bankası sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1208861 Bu dersi alan öğrenciler hücre kültürü tipleri ve kökenlerini bilir.
5 1208872 Bu dersi alan öğrenciler hücre kültürü laboratuvarlarının düzeni ve kullanılan ekipmanları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
11 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
12 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
13 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
14 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
17 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser