Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS725 Hücre İnce Yapısı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hücre organellerinin ve iskeletinin özelliklerinin tanıtılması ve elektron mikroskobik görüntülerde ayırt edilebilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gartner LP, Hiatt JL. Color text book of Histology. Third edition. Elsevier

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre, hücrenin fonksiyonel özellikleri, hücre zarının yapısı, hücrenin organelleri, hücre iskeleti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre iskeletinin yapısı, mikroflamanlar ve mikrotübüller
2 Hücre çekirdeği ve çekirdekçik
3 Hücre döngüsü
4 Mitoz
5 Hücre zarının yapısı
6 Endoplazmik retikulumun fonksiyonu ve yapısı
7 Golgi aygıtı ve protein yönlendirme yolları
8 Ara sınav
9 Lizozomlar
10 Reseptör aracılı endositoz
11 Mitokondrinin yapısı ve fonksiyonu
12 Peroksizomlar
13 Hücre sinyal iletim mekanizmaları
14 Apoptoz ve programlı hücre ölümü
15 Protoonkogenler ve onkogenler
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255924 Öğrenci hücre zarının yapısını kavrayabilir.
2 1255925 Öğrenci, organellerin fonksiyonu ve yapısını kavrayabilir.
3 1255926 Öğrenci hücre sinyal iletimini açıklayabilir.
4 1255927 Öğrenci reseptör aracılı endositozu açıklayabilir.
5 1255928 Hücre çekirdeğinin yapısını ve hücre döngüsünü tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur