Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS701 Comprehensive General Histology 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, vücudun dört temel dokusunun (epitel, bağ doku, kas ve sinir doku) spesifik ve tanımlı histolojik karakterlerinin detaylı bir çalışmasını kapsar. Ayrıca bu dokuları ve içeriğini göstermede kullanılan özel boyaları da inceler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekstrasellüler matriks, epitel ve bezler, bağ dokusu, kas ve sinir dokusu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde temel kavramlar
2 Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde kullanılan stok ve tampon eriyikler
3 Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde preparat hazırlama yöntemleri
4 Epitel, bağ ve kan dokusu elektron mikroskopisinde fiksasyon ve tespit, dokunun yıkanması, dehidrasyon (dehidratasyon), saydamlaştırma
5 Epitel, bağ ve kan dokusundan hazırlanan bloklardan yarı ince, ince kesit alma
6 Epitel, bağ ve kan dokusundan hazırlanan elektron mikroskopik kesitlerin değerlendirilmesi ve değerlendirme hataları
7 Epitelde yüzey farklılaşmalarının elektron mikroskopisi
8 Arasınav
9 Epitel hücre çeşitlerinin elektron mikroskopisi
10 Bağ dokusunun hücrelerinin elektron mikroskopisi
11 Yağ dokusunun elektron mikroskopisi
12 Laboratuvar Sınavı
13 Kan hücrelerinin elektron mikroskopisi
14 Hematopoez serisi hücrelerin elektron mikroskopisi
15
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92765 1256175 Öğrenciler dokuları tanımlayan yapısal ve fonksiyonel bilgileri ifade edebilirler.
92766 1256177 Öğrenciler epitele ait dokuları diğer basit dokulardan ayıran yapısal ve fonksiyonel bilgileri ifade edebilirler.
92767 1256178 Öğrenciler bağ dokuyu diger doku çeşitlerinden ayıran çeşitli yapısal ve fonksiyonel bilgileri tanımlarlar.
92768 1256182 Öğrenciler yağ dokusunun ve diğer tüm dokuların farklı fonksiyonel özelliklerini onların yapısal özelliklerinden ayırabilirler.
92769 1256176 Öğrenciler kıkırdak dokunun çeşitleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlarlar.
92775 1256185 Öğrenciler bir bağ doku çeşidi olan kemik dokuyu hücre çeşitleri,fibrilleri ve yapısal maddeleri ile birlikte tanımlarlar.
92776 1256186 Öğrenciler kas doku çeşitlerini tanımlarlar,onları yapısal ve fonksiyonel olarak karşılaştırırlar,insan vücudunda yerlerini belirlerler.
92777 1256187 Öğrenciler sinir dokusunun çeşitli fonksiyonel ve yapısal özelliklerini isimlendirirler.
92778 1256179 Öğrenciler dokuların sınıflandırılmasında kullanılan kriterleri tanımlarlar.
92779 1256183 Öğrenciler hangi hücrelerin çevresel degişikliklere adapte olduklarını ifade ederler.
92780 1256181 Öğrenciler normal ve patolojik değişimleri ayırt ederler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur