Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS710 The Digestive System 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Sindirim sisteminin özellikleri ile igili ileri bir derstir. Ağız boşluğu, sindirim sistemi yolları ve ilgili bezlerin histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ağız mukozası, damak, dil, sindirim sisteminin genel planı, özofagus, mide, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anal kanal, apendiks, sindirim sistemi bezleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 50 1
5 Derse Katılım 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 1
34 Okuma 10 1
49 Performans 20 1
2 Final Sınavı 60 1
42 Seminer 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sindirim sistemi embriyolojisine giriş
2 Sindirim sistemi histolojisine giriş
3 Üst sindirim sistemi histolojisi
4 Ağız histolojisi
5 Dil histolojisi
6 Diş histolojisi
7 Özefagus histolojisi
8 Arasınav
9 Mide histolojisi
10 Alt sindirim sistemi histolojisi
11 Kolon histolojisi
12 Labaratuvar sınavı
13 Sindirim bezleri
14 Paratiroid bezi, Pankreas, karaciğer ve safra kesesi histolojisi
15
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256291 Öğrenciler, ağız boşluğu mukozasının genel özelliklerini tanımlar.
2 1256292 Öğrenciler, oral mukozanın ağız boşluğu içerisinde gösterdiği bölgesel (dudak, yanak, damak, dişeti, dil, papillalar ve tat cisimciklerinde) özelleşmeleri sayabilir ve özelliklerini tanımlayabilir.
3 1256295 Öğrenciler, dilin üst yüzünün iki bölümden oluştuğunu ve bu bölgelerin temel özelliklerini (iskelet kas düzeni, intrinsik tükrük bezleri, lenfoid doku vb) söyleyebilir.
4 1256293 Öğrenciler midenin bölgesel farklılıklarını tanımlarlar.
5 1256294 Öğrenciler, dilde bulunan papillaların adlarını ve özelliklerini sayabilir.
6 1256283 Dişi oluşturan dokuların adlarını ve temel özelliklerini söyleyebilir.
7 1256288 Dişi destekleyen dokunun (periodontium) temel özelliklerini söyleyebilir.
8 1256289 Ana tükrük bezlerini sayabilir ve her birindeki temel hücresel elemanları özelliklerini ve düzenlenişlerini açıklayabilir.
9 1256290 Öğrenciler ince barsağın endokrin ve ekzokrin bezlerinin yapısını ve bezlerin hücre çeşitleriyle farklılık ve benzerliklerini tanımlarlar.
10 1256286 Ana tükrük bezleri arasındaki yapısal farklılıkları söyleyebilir.
11 1256287 Mideden başlayarak çekuma kadar tüm sindirim duvarının özelliklerini sıralayabilir.
12 1256284 Öğrenciler kalın barsağın histolojik yapısını tanımlarlar ve bu yapısal özelliklerini ayırt ederler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
11 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
12 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
13 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
14 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
17 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser