Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS712 Female Reproductive System 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kadın üreme sisteminde ileri bir derstir. Histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonu ile ilgilenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ovaryumlar, kanallar, uterus, serviks, menstrual döngü, vajina, dış genital elemanlar, meme bezleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
34 Okuma 5 10 1
49 Performans 13 10 1
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dişi üreme sisteminin gelişimi
2 Ovaryum gelişimi
3 Dişi genital kanallarının gelişimi
4 Dişi dış genital organlarının gelişimi
5 Ovaryum histolojisi
6 Ovaryan döngü
7 Tuba uterinın histolojik yapısı
8 Ara Sınav
9 Uterusun histolojik yapısı
10 Serviks histolojisi
11 Uterusun histolojik yapısı
12 Serviks histolojisi
13 Vajina histolojisi
14 Laboratuvar Sınavı
15 Mons pubis, Labiya majora ve Labia minora histolojisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256346 Öğrenciler ovaryumu tanımlarlar, dış tabakalarını ve iç tabakalarını tasvir ederler.
2 1256344 Öğrenciler vajinanın duvar yapısını tanımlayabilir.
3 1256347 Öğrenciler tuba uterinanın bölümlerini söyleyebilir.
4 1256345 Öğrenciler uterus duvar yapısını ve tabakalarını tanımlarlar.
5 1256340 Öğrenciler tuba uterinanın tabakalarını sayabilir.
6 1256341 Öğrenciler tuba uterinanın epitelindeki hücrelerin isimlerini ve görevlerini söyleyebilir.
7 1256342 Öğrenciler ovaryumdaki foliküllerin düzenlenişini, gamet üretimini ve maturasyonunu tanımlayabilir. Folikül gelişimini açıklayabilir.
8 1256343 Gametogenezis aşamalarını ve her aşamada gerçekleşen olayları sıralayabilir.
9 1256338 Serviks uterinin histolojik yapısını tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur