Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EMB702 Genel Embriyoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğum öncesi insan gelişimi ile ilgili bir derstir. Başlıca amacı hızlı hücre çoğalması ve hücre farklılaşmasını içeren embriyonik gelişim evrelerine ait olayları detaylı olarak incelemektir. Ayrıca bu ders normal gelişim sürecinden başka bu evrelerin ve olayların klinik yönünü de irdeler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent Ayas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sadler TW. Langman’s Medikal Embriyoloji. Çeviri ed. Can Başaklar, 7. baskı, Ankara: Palme Yayın, 1996. Moore KL and Persaud TVN. Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Çeviri Hakkı Dalçık, 10. baskı, Nobel Kitapevi, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Embriyolojiye giriş, gametogenez, germ disklerinin oluşumu, organogez, fetüsün gelişimi, konjenital malformasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gametogenez: Germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi Yok Yok
2 Spermium, spermatogenezis Yok Yok
3 Oosit, oogenezis ovulasyon Yok Yok
4 Zigotun oluşumu Yok Yok
5 Gelişimin 1. Haftası- Ovulasyondan implantasyona Yok Yok
6 Gelişimin 2. Haftası- Bilaminar germ diski Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Gelişimin 3. Haftası- Trilaminar germ diski Yok Yok
9 Gelişimin 3-8. Haftası- Embriyonal dönem Yok Yok
10 Gelişimin 9-38. Haftası- Fötal dönem - Üçüncü aydan doğuma Yok Yok
11 Embriyo dışı oluşumların gelişimi Yok Yok
12 Doğum Defektleri Yok Yok
13 Prenatal Tanı Yok Yok
14 Final sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307805 Dişi ve erkek genital sistemlerin genel yapısını açıklayabilir.
2 1307806 Zigotun oluşumu ve doğum öncesi gelişme dönemlerini tarif eder.
3 1307809 Gelişme dönemlerindeki esas yapıların ve bunların gelişimini anlatır.
4 1307810 Embriyo dışı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını sayar.
5 1307807 Doğum defektleri ve prenatal tanı konularında bilgi sahibi olur.
6 1307808 İmplantasyon, germ tabakaları, organogenez ve gebeliğin ilk trimesterini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 5 5
6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek