Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Erkek üreme sisteminde ileri bir derstir. Histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Testisler, genital kanallar, yardımcı genital bezler, penis.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 50 1
5 Derse Katılım 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 1
34 Okuma 10 1
49 Performans 20 1
2 Final Sınavı 60 1
42 Seminer 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Testisin histolojik yapısı ve hücresel düzenlenimi
2 Spermin yapısı ve spermatgenezi etkileyen patolojik durumlar
3 Spermin taşınması
4 Spermin olgunlaşması
5 Testis gelişimi ve meydana gelen anomaliler
6 Spermatogenez ve spermiyogenez esnasında gelişen olaylar
7 Duktus eferentes, duktus epididimis ve duktus deferensin histolojik yapısı
8 Ara sınav
9 Testisin inişi ve erkek üreme kanalının genetik anomalileri
10 Yardımcı genital bezler ve histolojik yapıları
11 Bulboürethral bezler
12 Penisin Histolojik yapısı
13 Erkek genital kanalının hormonal kontrolü
14 Testis, duktus epididimis, duktus deferens, duktus efferentes, seminal vezikül ve prostat preparatlarının laboratuarda incelenmesi
15 Laboratuar sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256387 Testis kesitinde histolojik olarak gözlenen ana düzenlemeyi tanımlayabilir.
2 1256382 Seminifer tübül epitelini (germinal epitel) oluşturan hücreleri ve özelliklerini sayabilir.
3 1256384 Öğrenciler erkek üreme sistemindeki tüm hücre çeşitlerini ve bu hücrelerin hangi yapıları oluşturduklarını betimlerler ve ifade ederler.
4 1256390 Sertoli hücrelerinin fonksiyonlarını sayabilir.
5 1256385 Leydig hücrelerinin yerini ve fonksiyonlarını tanımlayabilir.
6 1256386 Öğrenciler duktus deferensi duvar tabakalarıyla beraber tanımlarlar.
7 1256388 Öğrenciler, spermatogenezis aşamalarını ve her aşamadaki önemli olayları anlatabilir.
8 1256389 Öğrenciler, olgun bir spermatozoonun bölümlerini ve organellerinin düzenlenişini tarif edebilir.
9 1256392 Öğrenciler, Sperm ileti yollarını sırasıyla sayabilmeli ve ince yapısını tanımlayabilir.
10 1256391 Öğrenciler spermatojenik hücreleri tanımlar.
11 1256383 Semenin muhteviyatını açıklayabilir.
12 1256393 Öğrenci, duktus epididimisin histolojik yapısını açıklayabilir.
13 1256394 Öğrenci, prostat bezinin histolojik yapısını ve işlevini açıklayabilir.
14 1256395 Öğrenci, glans penis yapısını tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
11 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
12 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
13 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
14 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
17 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser