Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS714 Lenforetiküler Sistem 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İmmün sistem hakkında ileri bir derstir. İmmün sistemi şekillendiren hücrelerin ve organların histolojisi, ve fonksiyonuyla ilgilidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler testisleri, dış yapısını, iç yapısını; genel yapısal farklılıkları tanımlarlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 1 2 2
24 Seminer 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
34 Okuma 2 5 10
46 Laboratuvar Ara Sınavı 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lenfoid Organlar
2 İmmünojenler ve Antijenler
3 B ve T Lenfositler
4 Antijen Sunucu Hücreler
5 Dendritik Hücreler
6 Majör Doku Uyumu Kompleksi
7 Organ Transplantasyonu
8 Ara Sınav
9 Kompleman Sistemi
10 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
11 Timus
12 Lenf Düğümleri
13 Histofizyoloji
14 Dalak
15 Tonsiller (Bademcikler)
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256430 İmmün-lenfatik sistemin düzenlenmesini açıklayabilir.
2 1256427 Doğal ve edinilmiş bağışıklığı tanımlayabilir.
3 1256428 Timusun fonksiyonel ve mikroanatomik özelliklerini açıklayabilir.
4 1256429 Dalağın fonksiyonel ve histolojik yapısını açıklayabilir.
5 1256426 Lenf düğümünün fonksiyonel özelliklerini açıklayabilir.
6 1256431 Lenf düğümlerinin fonksiyonunu söyleyebilir.
7 1256432 Tonsillerin savunmadaki rolünü tanımlayabilir.
8 1256433 Farklı dokulardaki fagositik hücrelerin isimlerini sayabilir.
9 1256434 Kompleman sistemi açıklayabilir.
10 1256435 T ve B lenfositleri tanımlayabilir.
11 1256436 T hücre reseptör kompleksini açıklayabilir.
12 1256437 T lenfositlerin timik eğitimini tanımlayabilir.
13 1256438 Tonsillanın histolojik yapısını ve fonksiyonunu açıklayabilir.
14 1256439 B hücrelerinin gelişimini açıklayabilir.
15 1256440 Lenf düğümü, tonsilla, timus ve dalağın histolojik görüntülerini mikroskobik düzeyde ayırt edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur