Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS715 Endokrin Sistem 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Endokrin sistemi ile ilgili ileri bir derstir. Endokrin sistemi şekillendiren hücrelerin ve organların histolojisi, ve fonksiyonuyla ilgilidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hormonlar, hipofiz, tiroit, paratiroit, böbrek üstü bezi, epifiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 50 1
5 Derse Katılım 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 1
34 Okuma 10 1
49 Performans 20 1
2 Final Sınavı 60 1
42 Seminer 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrin Sisteme Giriş
2 Endokrin kontrol örneği ve negatif feedback kontrol mekanizması
3 Tiroid bezinin gelişimi
4 Tiroid bezinin endokrin fonksiyonu ve histolojisi
5 Paratiroid bezinin gelişimi ve histolojik yapısı
6 Adrenal bezin gelişimi
7 Adrenal bezin histolojisi
8 Ara Sınav
9 Pankreasın gelişimi
10 Endokrin pankreasın fonksiyonu ve langerhans adacıklarının histolojik yapısı
11 Hipotalamohipofizyal sistemin ana hatları
12 Hipofizin embriyolojik kökeni
13 Adenohipofiz ve nörohipofizin histolojisi
14 Epifiz bezinin gelişimi ve histolojisi
15 Laboratuar sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256478 Öğrenci endokrin ve nöroendokrin organ tanımını yapabilir.
2 1256479 Öğrenci endokrin ve ekzokrin organ arasındaki farkı ayırt edebilir.
3 1256474 Öğrenci, kapsül, septa, parankim, stroma ve lobül tanımlarını yapabilir.
4 1256475 Endokrin organların damarlanmasını açıklayabilir.
5 1256476 Öğrenci, tiroid bezinin histolojik yapısını ve gelişimini açıklayabilir.
6 1256477 Öğrenci, paratiroid bezinin histolojik yapılanmasını ve gelişimi açıklayabilir.
7 1256471 Paratiroid bezinin kalsitonin metabolizmasındaki rolünü kavrayabilir.
8 1256472 Öğrenci, adrenal bezin histolojik yapısı ve fonksiyonunu açıklayabilir.
9 1256473 Öğrenci,pankreasın endokrin rolünü kavrayabilir.
10 1256469 Öğrenci hipotalamohipofiziyal sistemi anahatları ile tanımlayabilir.
11 1256470 Öğrenci, epifiz bezinin gelişimi ve histolojisini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
10 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
11 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
12 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
13 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
14 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
17 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser