Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS724 Elektron Mikroskobu Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Elektron mikroskobunu tanıyan, kullanan, elektron mikrostron mikroskobik düzeydeki çalışmaları yürütebilecek araştırmacılar yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Principles and Techniques of Electron Microscopy Biological Applications, 4th Edition. M.A. HAYAT. Cambridge University Press, 2000. 2. Biological Electron Microscopy Theory, Techniques and Troubleshooting, 2nd Edition. M.J. DYKSTRA and L.E. REUSS. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektron mikroskopi teknikleri çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 75 75
6 Uygulama/Pratik 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektron mikroskobi laboratuarının ve elektron mikroskobunun tanıtımı
2 Fiksatif hazırlanması ve elektron mikroskobik prosedürler
3 Tampon ve doku takibi solüsyonlarının hazırlanması
4 Ultratom kullanılarak elektron mikroskobik kesitlerin alınması
5 Elektron mikrograflarının değerlendirilmesi
6 Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM) ile Z-Kontrast Görüntüleme, Kimyasal Analiz (EDX) ve Paralel Elektron Enerji Kaybı Spektrometre (PEELS) Analizi
7 Enerji Filtreli Geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) ve Paralel Elektron Enerji Kaybı Spektrometre (PEELS) Analizi
8 Ara sınav
9 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) için Kesme, Parlatma, İyon İnceltme v.b. Cihazları Kullanarak Numune Hazırlama-1 gün
10 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Kullanıcı Eğitimi-3 gün***
11 İleri Seviyede Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Kullanıcı Eğitimi-5 gün****
12 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) için Klasik Yöntemler ve Cross Polisher ile Numune Hazırlama-1 gün
13 Artefaktların önlenmesi ve giderilmesi
14 Örnek ince ve yarı ince kesitlerin alınması
15 Laboratuar sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256572 Elektron mikroskobunu ışık mikroskobu ile mukayese edebilir.
2 1256573 Elektron mikroskonun özelliklerini ve çalışma prensibini açıklayabilir.
3 1256574 Elektron mikroskobik doku işlemlerini sırasıyla uygulayabilir.
4 1256575 Farklı elektron mikroskobi yöntemlerini kullanabilecek beceriye sahip olur.
5 1256576 Elktron mikroskobik bir çalışmayı planlar ve yürütebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur