Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİS725 Hücre İnce Yapısı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hücrenin ışık ve elektron mikroskop düzeyindeki ince yapısının incelemesini kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent Ayas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. – Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition Mosby, London, 1997. – Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology. WB Saunders, Philadelphia, 2001. – Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücreye giriş, hücre zarı, membran transport, çekirdek, protein sentezi, endoplazmik retikulum, hücreiçi taşıma, Golgi cisimciği, lizozomlar, peroksizomlar, mitokondri, hücre iskeleti ve hücre hareketi, hücre inklüzyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 2 2 4
48 Sözlü Sınav 13 2 26
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre işlevleri ve farklılaşması
2 Sitoplazma, Plazma membranı modelleri
3 Pinositoz, endositoz, fagositoz, ekzositoz
4 Hücre membranında sinyalizasyon Hücre içi reseptörlerin düzenlediği uyarılar
5 Mitokondri yapı ve fonksiyonu Ribozom yapı ve fonksiyonu
6 Endoplazmik retikulum yapı ve fonksiyonu, Golgi kompleksi yapı ve fonksiyonu
7 Lizozom yapı ve fonksiyonu, Peroksizom yapı ve fonksiyonu
8 Arasınav
9 Salgı granülü yapı ve fonksiyonu
10 Mikrotubul yapı ve fonksiyonu, silya ve flagelya yapı ve fonksiyonu
11 Mikrofilament yapı ve fonksiyonu sitokeratin yapı ve fonksiyonu
12 Laboratuar Sınavı
13 Sitoplazmik inklüzyonlar, sitomatriks
14 Hücre bileşenleri ile ilgili hastalıklar
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93751 1210727 Öğrenciler hücre çekirdekçiğini, iç ve dış zarlarını, perinükleer sisternaları ve porları tanımlarlar.
93752 1210736 Öğrenciler hücre zarlarını tanımlarlar.
93753 1210745 Öğrenciler endoplazmik retikulum çeşitleri olan düz ve granüllü endoplazmik retıkulumların yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tanımlarlar.
93754 1210772 Öğrenciler golgi kompleksinin yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve cis ve trans yüzünü tanımlarlar.
93755 1210779 Öğrenciler lizozomun yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve birincil ve ikincil lizozomları tanımlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur