Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Histokimya ve immunohistıkimya teknikleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gartner L.P, Hiatt J.L., Color Text Book of Histology, Second Edition, Saunders Company, Philadelphia, 1983. - Junqueıra L.C., Carneiro J. (Çeviri Editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S.), Temel Histoloji, Nobel Tıp Katabevleri, Ankara, 2006. - Ross M.H., Pawlina W., Histology A Text and Atlas, Fourth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company, Baltimore, 2003. - Lee G., Luna H.T., .Manual of histologıc staining methods of the armed forces institute of pathology, McGraw – Hill Book Company, New York, 1973. - Gridley M.F (Çeviri: Aker O.N.), Laboratuar El Kitabı, GATA Patolojik Anatomi Enstitüsü Yayınları, 1970.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

histokimyasal ve immunohistokimyasal tekniklerin uygulanma şekilleri, histopatolojik boyama tekniklerinin dokuya özgü nitelendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
48 Sözlü Sınav 3 2 6
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histokimya tekniklerine giriş
2 Histokimyasal prosedürler
3 Enzim histokimyası ve boyamaları
4 İmmünohistokimyasal metotlara giriş
5 Antijen koruma metotları
6 İmmünositokimya
7 Monoklonal ve poliklonal antikorlar
8 Ara sınav
9 Maserasyon ve dekalsifikasyon teknikleri
10 Bağ dokusu boyaları
11 Karbonhidrat boyaları
12 Protein boyaları
13 Amiloid ve lipid boyaları
14 Pigment ve minerallerin boyanması
15 nükleik asitlerin boyanması
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256606 Histokimya tekniklerinin prensibini açıklayabilir.
2 1256607 İmmünohistokimyasal protokolleri açıklayabilir.
3 1256608 Işık ve floresan mikroskobik analizler için kullanılan histopatolojik boyamaları laboratuarda uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur