Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS709 The Respiratory System 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Solunum sisteminde ileri bir derstir. Histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Süleyman Kaplan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997. Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nazal boşluk, nazofarinks, larinks, trakea, bronş ağcı, alveolar kanallar ve alveol keseleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 13 2 26
49 Performans 3 2 6
51 Sözlü Sınav 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum sistemi embriyolojisine giriş
2 Larinksin gelişimi
3 Akciğerlerin gelişim evreleri
4 Solunum sisteminin genel hatları
5 Burun boşlukları ve paranazal sinuslar Nazofarinks
6 Larinks
7 Trakea
8 ara sınav
9 Bronş ağacının dağılımı ve histolojisi
10 Akciğerin histolojik yapısı
11 Akciğerin iletim ve respiratuvar kısımlarının hücreleri ve özellikleri
12 lab sınavı
13 Sürfaktanın üretimi ve önemi
14 Plevra
15
16 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1478523 Öğrenciler, trakeadan alveole dek tüm hava yollarının duvar yapısını tanımlayabilmelidir.
2 1478513 Öğrenciler, solunum yolu mukozasını ve mukus işlevlerini açıklayabilmelidir.
3 1478514 Öğrenciler, solunum membranını oluşturan tabakalrı sıralayabilmelidir.
4 1478515 Alveol epitelini oluşturan hücre tiplerini ve fonksiyonlarını açıklayabilirler.
5 1478517 Trakeanın epitelinin özelliğini ve bu özelliğin getirdiği fonksiyonları tanımlayabilirler.
6 1478516 Öğrenciler, bronşiyol tiplerini, bronş ve bronşiyol ayırımı yapabilirler.
7 1478518 Öğrenciler terminal bronşiolleri tanımlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74952 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 74938 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 74939 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 74940 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 74954 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 74941 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 74943 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 74944 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 74953 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 74942 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 74947 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 74946 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 74945 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 74950 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 74949 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 74948 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 74951 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur