Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İHİS722 Histology Of The Nervous System 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Merkezi ve çevresel sinir sistemine ait hücresel elemanların özelliklerini incelemek. Nöronlar ve glial hücrelerin yapılarını araştırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent Ayas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000. – Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition Mosby, London, 1997. – Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology. WB Saunders, Philadelphia, 2001. – Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer Verlag, Berlin, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir sisteminin genel düzenlenişi,nöron ve glia tipleri,periferik sinirin yapısı, duyu gangliyonları,beyin, beyincik ve omuriliğin histolojik düzenlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 1
34 Okuma 13 10 1
49 Performans 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 2 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
24 Seminer 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 2 2 4
48 Sözlü Sınav 13 2 26
49 Performans 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinir sisteminin genel düzenlenişi
2 Sinir sisteminin gelişimi
3 Nöron ve glial hücre tipleri
4 Merkezi sinir sisteminin gelişimi
5 Beynin histolojik yapısı
6 Beyinciğin histolojik yapısı
7 Spinal kordun histolojik yapısı
8 Arasınav
9 Periferik sinir sistemi gelişimi
10 Periferik sinir sisteminin histolojik yapısı
11 Segmental demiyelinizasyon
12 Aksonal dejenerasyon
13 Duyu gangliyonları
14 Otonomik gangliyonlar
15 Laboratuar sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93751 1256552 Öğrenciler hücre çekirdekçiğini, iç ve dış zarlarını, perinükleer sisternaları ve porları tanımlarlar.
93752 1256553 Öğrenciler hücre zarlarını tanımlarlar.
93753 1256554 Öğrenciler endoplazmik retikulum çeşitleri olan düz ve granüllü endoplazmik retıkulumların yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tanımlarlar.
93754 1256555 Öğrenciler golgi kompleksinin yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve cis ve trans yüzünü tanımlarlar.
93755 1256556 Öğrenciler lizozomun yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve birincil ve ikincil lizozomları tanımlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67220 Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
2 67206 Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
3 67207 Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
4 67208 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
5 67222 Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
6 67209 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
7 67211 İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
8 67212 Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
9 67221 Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
10 67210 Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
11 67215 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
12 67214 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
13 67213 Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
14 67218 Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
15 67217 Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
16 67216 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
17 67219 Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur