Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG601 Genel Sitogenetik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, insan kromozomlarının morfolojisi, kromozom inceleme yöntemleri ve kromozom düzensizlikleri verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şengül Tural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Medikal Sitogenetik (Dr. Bekir Sıtkı Şaylı, 1986) Tıbbi Genetik (Dr. Nurettin Başaran, 1999) Human Chromosomes (Rams Verma and Arvind Babu) 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromozomlar hakkında temel bilgiler, Kromozomun submikroskobik yapısı, Kromozom inceleme yöntemleri, İnsan karyotipi-idiyogram, Kromozom düzensizlikleri hakkında temel bilgiler, Diğer sitogenetik bulgular (X-kromatin), Otozomal kromozom düzensizlikleri, Gonozomal kromozom düzensizlikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
19 Beyin Fırtınası 13 2 26
28 Makale Kritik Etme 13 1 13
34 Okuma 9 1 9
49 Performans 13 2 26
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre Çelirdeğinin İşlevsel Yapısı
2 DNA, Kromozomlar, Hücre Bölünmesi ve Denetimi Uygulama
3 Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması ve İnsan Kromozomları Nomenklatürü I
4 Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması ve İnsan Kromozomları Nomenklatürü II
5 Otozomal Aneuploidy
6 Parental Translokasyonlar ve Reprodüktif Risk
7 ARA SINAV
8 Parental İnversiyonlar ve Reprodüktif Risk I
9 Cinsiyet Kromozomları ve Cinsiyet Kromozomu Anomalileri
10 Prenatal ve Spontan Düşük Sitogenetiği
11 Hematopoietik Sistem Neoplazilerinde Kromozomal Değişimler
12 Solid Tümörlerde Kromozomal Değişimler
13 Moleküler Sitogenetik: genomic dizinler, MLPA, CGH, SKY-FISH Lokusa Özgül Probla FISH
14 Moleküler Sitogenetik SKY-FISH Lokusa Özgül Probla FISH
15 Genel Tekrar ve Uygulamalar
16 FINAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1814876 Kromozomun morfolojisi ve organizasyonunu açıklayabilecektir.
2 1814877 Kromozom inceleme yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
3 1814878 Kromozom elde etme yöntemlerini açıklayabilecektir.
4 1814879 Profaz, prometafaz ve metafaz hücresi elde etme yöntemlerini karşılaştırabilir.
5 1814880 İn vitro ve in vivo kromozom elde etme yöntemlerini karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.