Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG602 Moleküler Biyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders birinci yıl Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Moleküler Biyolojinin ana kavramları hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında hücresel hayatın temel proseslerinin önemini tanıtır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William S. Klug, Michael R. Cummings, Çeviri Ed. Cihan Öner, 2002. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık / Periyodiklerdeki ilgili makaleler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik Makromoleküller, yapı ve özellikleri; genetik materyalin organizasyonu, replikasyon, mutasyon, DNA hasarı ve onarımı, transkripsiyon, RNA işlenmesi, translasyon; gen ifadesinin kontrolü; rekombinant DNA teknolojisi ve gen klonlanması ve tıptaki uygulamaları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA ve RNA'nın moleküler yapısı; benzerlik ve farklılıkları -- --
2 DNA replikasyon prosesi: hata sıklığı.
3 Transkripsiyon prosesi; RNA polimerazlar, promotorlar, enhancer ve silencer'lar, transkripsiyon faktörleri
4 RNA işlenmesi; capping, poliadenilasyon ve ekzonların yapıştırılması.
5 Translasyon makinası; ribozomlar, ribozomal RNA'lar, ribozomal proteinler, transfer RNA'lar, amino asid tRNA sentetazlar, başlatıcı, devam ve durdurucu faktörler.
6 Protein sentezi; protein sentezini inhibe eden antibiyotikler.
7 DNA hasarı yapan kimyasal ve ajanlar: mutajen ve kanserojenler.
8 DNA onarım yolları.
9 Gen ifadesinin kontrolü; bakterilerde katabolik ve anabolik operonlar.
10 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR).
11 DNA dizileme.
12 İnsan Genom Projesi.
13 İnsan Genomu.
14 Prokaryot ve ökaryot genomlarının karşılaştırılması.
15 Homolog genler.
16 Çoklu gen aileleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.