Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Moleküler genetikte kullanılan yöntemler, kullanım alanları ve uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurten KARA

Ön Koşul Dersleri

Moleküler Biyoloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lucotte G and Baneyx F., 1993 Introduction to Molecular cloning techniques Griffin HG and Griffin AM., 1994 PCR Technology Temizkan G and Arda N., 2004 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevleri

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

DNA, RNA ve proteinlerin yapısal özellikleri DNA, RNA ve proteinlerin saflaştırılması Moleküler klonlama teknikleri, restriksiyon enzimleri PCR teknikleri, PCR ile mutasyon analizleri Elektroforez ve blotting teknikleri Protein truncation testi DNA dizi analizi, Mikroarray DNA analizi, Yeni nesil dizileme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
7 Laboratuvar 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 7 5 35
7 Laboratuvar 6 5 30
13 Deney 7 6 42
14 Gözlem 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA, RNA ve proteinlerin yapısal özellikleri
2 DNA, RNA ve proteinlerin saflaştırılması 1 DNA ve RNA izolasyonu
3 DNA, RNA ve proteinlerin saflaştırılması 2
4 Moleküler klonlama teknikleri, restriksiyon enzimleri
5 PCR teknikleri, PCR ile mutasyon analizleri 1 Polimeraz zincir rekasiyonu hazırlama
6 PCR teknikleri, PCR ile mutasyon analizleri 2
7 Elektroforez ve blotting teknikleri 1 Agaroz jel hazırlama
8 Elektroforez ve blotting teknikleri, Elektroforez
9 Protein truncation testi,
10 DNA dizi analizi,
11 Mikroarray DNA analizi,
12 Yeni nesil dizileme
13 Epigenetik analizler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527839 DNA, RNA ve proteinlerin yapısal özellikleri
2 1527840 DNA, RNA ve proteinlerin saflaştırılması,
3 1527841 Moleküler klonlama teknikleri, restriksiyon enzimleri
4 1527842 Elektroforez ve blotting teknikleri,
5 1527843 DNA dizi analizi ve Yeni nesil dizileme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5
3 3 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 5 5
5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek