Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurten KARA

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makale ve Kitaplar Uçak NÖ, Birinci HG. Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ, Ankara, Turkey Esenlik E, Bolat E. Klinik ve bilimsel araştırmalarda etik kurallar. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.1/ Sayı. 2 // 2010 Robert A. Day , Çeviri Editörü Gülay Aşkar ALTAY, BÜLÜMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? S: 1-196 Copyright © TUBİTAK 1996

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel araştırma kavramları
2 Bilimsel araştırma çeşitleri
3 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri
4 Problem belirleme, veri toplama, hipotez önerme, sonuçları değerlendirme
5 Araştırmada aydınlatılmış onam, araştırma raporunun biçimsel yapısı
6 Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri
7 Bilimsel metinde dil kullanımı araştırma raporunun yazımı, kaynak kullanımı
8 Bilimsel metinde tablo şekil ve grafikler metin içi ve dipnotlu kaynak gösterme yöntemi
9 Metin oluşturmada bilgisayar kullanımı ve internet kaynaklarından yararlanma
10 Araştırma etik kurulları 1 Araştırma projesi için etik kurul hazırlanması
11 Araştırma etik kurulları 2 Araştırma projesi için etik kurul hazırlanması
12 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 1
13 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302656 Bilimsel araştırmanın evrelerini tanımlar ve uygular.
2 1302657 Topladığı verileri analiz edebilir.
3 1302658 Etik kavramları öğrenir ve etik ilkeleri uygulayabilir.
4 1302659 Bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun araştırma ve makale yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67202 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 67200 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 67203 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 67204 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 67205 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67199 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.