Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG608 Rekombinant Dna Teknolojis 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders birinci yıl Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Rekombinant DNA Teknolojisinin ana kavramları hakkında bilgi verir ve onlara bu teknolojinin ürünlerinin ve kullanım alanlarının günlük yaşamlarındaki önemini tanıtır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.W. Old, S.B. Primrose, 1981. Gen Manipülasyonunun Prensipleri, Blackwell Scientific Publication / Periyodiklerdeki ilgili makaleler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA izolasyonu, restriksiyon enzimleri, klonlama vektörleri ve rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan enzimler; gen klonlanması ve transfer teknikleri; klonlanmış genlerin yönlü mutasyonları; mutant proteinlerin yapı-fonksiyon analizleri; rekombiant DNA teknolojisinin uygulamaları ve bu teknolojinin olası zarar ve yararları.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakterilerde restriksiyon ve modifikasyon sistemleri
2 Restriksiyon endonükleazları ve özellikleri
3 Modifikasyon metilazları ve kullanımları
4 Genetik mühendisliği uygulamalarında kullanılan enzimler
5 Plazmidler: üretilmeleri, saflaştırılmaları ve tanımlanmaları
6 Gen klonlamada kullanılan vektörler
7 Kozmidler ve özellikleri
8 YAC, HAC, PAC vektörleri
9 Eksresyon (ifade) vektörleri
10 Gen klonlama
11 Gen transfer teknikleri
12 Southern ve northern blotlama
13 Problar ve nükleik asit hibridizasyon prosesi
14 Rekombinantların seçimi
15 Yönlendirilmiş mütagenez.
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.