Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG611 Temel Biyolojik Teknikler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere temel teknikleri ve laboratuvarda çalışma prensipleri öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Şengül TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Griffin HG and Griffin AM., 1994 PCR Technology Temizkan G and Arda N., 2004 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevleri Çolak A., 1988 Tıbbi Biyoloji Laboratuvar Klavuzu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuvarda çalışmanın temel kuralları, toksik ve radyoaktif maddelerin kullanımı ve detoksifikasyonu, konsantrasyon hesaplama, molarite, normalite ve seyreltme, kimyasalların özellikleri ve tampon solüsyon hazırlama, spektrofotometrede ölçme, pH kavramı ve pH ölçme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
51 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Laboratuvar Kuralları
2 Metodların tarihçesi
3 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramı
4 Laboratuvarda kullanılan araç gereçler (Mikroskop , santrifüj, etüv vs.)
5 Mikroskop çeşitleri
6 Hücre Kültürü Metodları
7 Nükleik asit izolasyonu
8 PCR ve çeşitleri
9 Elektroforez
10 DNA dizileme Teknikleri
11 Array yöntemleri
12 Rekambinat DNA teknolojileri
13 Klonlama
14 Biyoinformatik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308482 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
2 1308483 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
3 1308484 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 1308485 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
5 1308486 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
6 1308487 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67202 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 67200 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 67203 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 67204 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 67205 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67199 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 1 1
3 1 2 3 2 1 1
4 1 1 2 2 1 2
5 3 1 2 2 1 1
6 2 2 1 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek