Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG615 İmmünogenetik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ders öğrencilere immün yanıtın genetik kaynağı ile ilgili temel bilgi sağlamayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şengül TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology (Lippincott's Illustrated Reviews Series) by Thao Doan, Roger Melvold, Susan Viselli, and Carl Waltenbaugh, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, 2008. 2. Immunology: A Short Course by Richard Coico, Geoffrey Sunshine Wiley-Blackwell; 6 edition, Hoboken New Jersey, 2009. 3. Immunogenetics of Autoimmune Disease (Medical Intelligence Unit), Jorge R. Oksenberg , David Brassat , Springer, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğuştan ve sonradan kazanılmış olan bağışıklığın temel elemanları, immünojenler ve antijenler, antikorların yapı ve fonksiyonları, antijen-antikor etkileşimi, immunolojik testler ve deneysel sistemler, aşılar, antikor yapısının genetik temeli,MHC moleküllerinin yapıları, ekspresyonları ve fonksiyonlarının genetik organizasyonu, T ve B hücrelerinin aktivasyonu ve fonksiyonu, immunodefektif anomaliler, immun hastalıkların moleküler genetiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
48 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğuştan ve sonradan kazanılmış olan bağışıklığın temel elemanları
2 İmmünojenler ve antijenler
3 Antikorların yapı ve fonksiyonları
4 Antijen-antikor etkileşimi
5 Immunolojik testler ve deneysel sistemler
6 Antikor yapısının genetik temeli
7 Antikor yapısının genetik temeli
8 MHC moleküllerinin yapıları, ekspresyonları ve fonksiyonlarının genetik organizasyonu
9 Ara Sınav
10 MHC moleküllerinin yapıları, ekspresyonları ve fonksiyonlarının genetik organizasyonu
11 T ve B hücrelerinin aktivasyonu ve fonksiyonu
12 T ve B hücrelerinin aktivasyonu ve fonksiyonu
13 Immunodefektif anomaliler
14 Immunodefektif anomaliler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308522 Bu dersin sonunda öğrenciler T hücre reseptör molekülleri ve immünoglobulin genlerindeki çeşitliliğinin oluşumundan sorumlu genetik mekanizmalar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.
2 1308523 Bu dersin sonunda öğrenciler immünogenetik işbirliği mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.
3 1308524 Bu dersin sonunda öğrenciler bağışıklığın temel elemanları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.
4 1308525 Bu dersin sonunda öğrenciler antikor yapısı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.
5 1308526 Bu dersin sonunda öğrenciler immun hastalıkların moleküler genetiği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67202 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 67200 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 67203 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 67204 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 67205 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67199 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 1
2 2 3 3 5 3 3
3 3 3 2 3 3 2
4 3 4 2 4 3 3
5 4 2 3 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek