Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTBG602 Molecular Biology 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders birinci yıl Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Moleküler Biyolojinin ana kavramları hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında hücresel hayatın temel proseslerinin önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sezgin GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William S. Klug, Michael R. Cummings, Çeviri Ed. Cihan Öner, 2018. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık / Periyodiklerdeki ilgili makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Biyolojik Makromoleküller, yapı ve özellikleri; genetik materyalin organizasyonu, replikasyon, mutasyon, DNA hasarı ve onarımı, transkripsiyon, RNA işlenmesi, translasyon; gen ifadesinin kontrolü; rekombinant DNA teknolojisi ve gen klonlanması ve tıptaki uygulamaları.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 40 40
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA ve RNA'nın moleküler yapısı DNA replikasyonu RNA işlenmesi Protein sentezi; genetik kodun okunması (çözümü), genetik kodun özellikleri DNA hasarı yapan ajanlar; mutajen ve prokarsinogens ve bunların karaciğerde aktivasyonu, doğrudan etkili olan karsinojenler DNA hasarı algılama ve DNA onarım mekanizmaları Gen ifadesinin kontrolu Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) DNA dizileme; eski, yeni ve gelecek nesil teknolojileri İnsan genom projesi Ökaryotik genomların özellikleri; insan, kurtçuk, sinek, fare ve diğerleri Prokaryotik ve ökaryotik genomların karşılaştırılması Genomları kodlama kapasitelerinin karşılaştırılması Yoktur Yoktur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.