Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG605 Hücre Biyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders hücre biyolojisinin temel kavramlarıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şengül TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hücre, Moleküler Yaklaşım, Meral Sakızlı ve Neşe Atabey, III. Baskı İzmir Tıp Kitabevi, 2006, sayfa: 591-628. Molecular Biology of the Cell (Fifth Edition), Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts and Peter Walter, Garland Science, Taylor & Francis Group, 2008, USA Molecular Biology of The Cell adlı kitabının 4. Baskısının tıpkıbasım çevirisi, TÜBA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücrenin kimyasal bileşimi, yapısı, organelleri ve işlevleri insan hastalıkları ilişkisini kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
51 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücrelerin kökeni, hücrenin bileşenleri ve hücre çeşitleri
2 Hücre zarının yapısı ve işlevleri
3 Hücre zarından taşınma ve hastalıklarla ilişkisi
4 Hücre iskeleti yapısı, bileşenleri ve işlevi ve hastalıklarla ilişkisi
5 Hücre organelleri mitokondri, ER ve ribozom ve hastalıklarla ilişkisi
6 Hücre organelleri lizozom, peroksizom ve hastalıklarla ilişkisi
7 Hücre metabolizması ve hastalıklarla ilişkisi
8 Çekirdek yapısı, bileşenleri ve işlevi ve hastalıklarla ilişkisi
9 Hücre döngüsü ve bölünmesi ve hastalıklarla ilişkisi
10 Model organizmaların hastalık modellemesinde kullanımı
11 Replikasyon
12 Transkripsiyon ve traslasyon
13 Traslasyon
14 Hücrede sinyal iletimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524149 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
2 1524145 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
3 1524147 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 1524146 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
5 1524148 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 3
3 1 3 3 3 2 2
4 2 2 2 2 3 1
5 1 3 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek