Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG614 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kromozomların sayısını, yapısını ve fonksiyonunun incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şengül Tural

Ön Koşul Dersleri

Hücre Biyolojisi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tıbbi genetik Laboratuvar ve klinik. Ankara nobel tıp kitabevi. Editor Özgür Çoğulu 2017. 2. Tıbbi genetiğin Esasları. 6. baskı istanbul tıp kitabevi.Fergusson Smith. 3.Geoffrey M. Cooper, HÜCRE, Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörü: Neşe Atabey, Ersan Kalay, Meral Sakızlı 7. Baskı, İzmir Kitabevi, 2016

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sitogenetik analiz için örnek alma ve gönderme koşulları Sitogenetik analiz için kullanılabilinecek biyolojik materyaller Kromozomların elde edilme metodolojisi Sitogenetik Sitogenetik Tanı Yöntemleri ntemleri 1. Klasik 1. Klasik Sitogenetik Sitogenetik Tanı Yöntemleri ntemleri 2. Özelleşmiş Sitogenetik Sitogenetik Tanı yöntemleri ntemleri a. Karde a. Kardeş kromatid değişimi (Sister Chromatid Exchange= SCE) Exchange= SCE) b. Mikronükleus (MN) c. Frajil bölge tayini lge tayini II. Molek II. Moleküler Sitogenetik Sitogenetik Tanı Yöntemleri ntemleri 1.Akış karyotiplemesi karyotiplemesi(Flow karyotyping) 2. Floresans Floresans in situ hibridizasyon (FISH) 3. Fiber FISH 4. Multicolor Multicolor-FISH a. Spectral Spectral karyotyping (SKY) b. Multiplex Multiplex-FISH (M-FISH) c. R-FISH d. Cobra-FISH e.Komparatif Komparatif genomik genomik hibridizasyon(CGH)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
48 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sitogenetik analiz için örnek alma ve gönderme koşulları
2 Sitogenetik analiz için kullanılabilinecek biyolojik materyaller
3 Kromozomların elde edilme metodolojisi
4 Sitogenetik Sitogenetik Tanı Yöntemleri
5 Klasik Sitogenetik Sitogenetik Tanı Yöntemleri
6 Özelleşmiş Sitogenetik Sitogenetik Tanı yöntemleri
7 Kardeş kromatid değişimi (Sister Chromatid Exchange= SCE) Exchange= SCE)
8 Mikronükleus (MN)
9 Frajil bölge tayini tayini
10 Moleküler Sitogenetik Tanı Yöntemleri
11 Akış karyotiplemesi karyotiplemesi(Flow karyotyping)
12 Floresans Floresans in situ hibridizasyon (FISH)
13 1. Floresans Floresans in situ hibridizasyon (FISH) 2. Fiber FISH 3. Multicolor Multicolor-FISH a. Spectral Spectral karyotyping (SKY) b. Multiplex Multiplex-FISH (M-FISH) c. R-FISH d. Cobra-FISH
14 Komparatif genomik hibridizasyon(CGH)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524314 Kromozom eldesi metodlarının öğrenilmesi
2 1524315 Genetik test için örnek alma ve gönderme koşullarının öğrenilmsesi
3 1524316 Klasik Sitogenetik tanı yöntemlerinin öğrenilmesi
4 1524317 Moleküler Sitogenetik tanı yöntemlerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2 2
3 1 2 2 2 2 2
4 1 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek