Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmada kullanılan yöntemlerin anlaşılması ve etik unsurların öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Şengül TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Şener Büyüköztürk, 25. Baskı Pegem Yayınları 2- Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, “Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar”, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI, 2002

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Bilimsel araştırmada kullanılan yöntemlerin tanıtılması 2. Temel istatistik uygulamaların tanıtılması 3. Proje yazımı 4. Poster ve makale hazırlanması 5. Etik unsurlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
51 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş bil.aras.tek 1.ppt
2 Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler bil.ar. etik 2.pptx
3 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi bil.arş.etik 3.pptx
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri bil ara. etik 4 .pptx
5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri bil.araş.etik 5.pptx
6 Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar bil araş.etik 6.pptx
7 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları arastirmateknikleri.pdf
arastirma_teknikleri.ppt
8 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri Veri Toplama.docx
9 Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu Analiz .docx
10 Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları Geçerlilk .docx
11 Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama Rapor Hazırlama ve Makale yazımı.pptx
12 Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları Rapor Hazırlama ve Makale yazımı.pptx
13 Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler Rapor Hazırlama ve Makale yazımı.pptx
14 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi YayınEtiğiYönergesi_140318.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524255 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
2 1524256 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
3 1524257 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 1524258 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
5 1524259 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
6 1524260 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74934 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 74932 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 74935 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
5 74936 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
6 74937 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 74931 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 3 1 2
2 3 2 1 2 2 2
3 2 2 3 1 1 1
4 4 3 2 1 2 3
5 3 3 2 2 2 3
6 4 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek