Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG703 Moleküler Biyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders birinci yıl Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Moleküler Biyolojinin ana kavramları hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında hücresel hayatın temel proseslerinin önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sezgin Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William S. Klug, Michael R. Cummings, Çeviri Ed. Cihan Öner, 2018. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık / Periyodiklerdeki ilgili makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik Makromoleküller, yapı ve özellikleri; genetik materyalin organizasyonu, replikasyon, mutasyon, DNA hasarı ve onarımı, transkripsiyon, RNA işlenmesi, translasyon; gen ifadesinin kontrolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 35 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA ve RNA'nın moleküler yapısı; benzerlik ve farklılıkları, denatürasyon ve renatürasyon -- -- DNA yapısı ve analizi.ppt
2 DNA replikasyon prosesi; DNA polimerazlar ve replikasyonla ilgili diğer enzim ve proteinler, replikasyon hatalarının önlenmesi, hataya yönelik polimerazlar -- -- DNA replikasyonu 2009-2010.ppt
3 Transkripsiyon prosesi; RNA polimerazlar, kromatin yeniden modelleme, promotorlar, enhancer'lar, silincer'lar, transkripsiyon faktörleri, v.d.. -- -- Transkripsiyon.ppt
4 RNA işlenmesi; capping, poliadenilasyon, ekzonların yapıştırılması, alternatif poliadenilasyon ve splicing -- -- Transkripsiyon.ppt
5 Translasyon makinası; ribozomlar, ribozomal RNA'lar, tRNA'lar, amino asid tNA sentetazlar, protein sentezi başlama, devam ve durdurma faktörleri, v.d. -- -- Protein Sentezi-2011.pptx
6 Protein sentezi; genetik kodun okunması (çözümü), genetik kodun özellikleri -- -- Protein Sentezi-2011.pptx
7 DNA hasarı yapan ajanlar; mutajen ve prokarsinogens ve bunların karaciğerde aktivasyonu, doğrudan etkili olan karsinojenler -- -- DNA hasarı ve onarımı.ppt
8 DNA hasarı algılama ve DNA onarım mekanizmaları / yolları -- -- DNA hasarı ve onarımı.ppt
9 Gen ifadesinin kontrolu; bakterilerde katabolik ve anabolik operonlar -- -- Gene Expression Regulation SG.ppt
10 Polimeraz zincir reaksiyonu; alışılagelen ve revers PCR Thermal döngü cihazının tanıtımı Thermal döngü cihazının tanıtımı
11 DNA dizileme; eski, yeni ve gelecek nesil teknolojileri ABI DNA dizileme sisteminin tanıtımı ABI DNA dizileme sisteminin tanıtımı
12 İnsan genom projesi ve model organizmalar -- --
13 Ökaryotik genomların özellikleri; insan, kurtçuk, sinek, fare ve diğerleri -- --
14 Prokaryotik ve ökaryotik genomların karşılaştırılması -- --
15 Genomları kodlama kapasitelerinin karşılaştırılması; bir anlamı var mı? -- --

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1406327 Nükleik asitlerin yapısını açıklayabilir
2 1409297 Replikasyon, transkripsiyon ve translasyonu açıkılayabilir
3 1400654 DNA hasar mekanizmlarınıaçıklayabilir
4 1410183 DNA onarım mekanizmalarını açıklayabilir
5 1383573 İnsan genomunun özelliklerini listeleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek