Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG708 İleri Tıbbi Genetik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Genetiğin hücresel temelleri ve kalıtsal özelliklerin kuşaktan kuşağa geçerken gözlenen değişimlerin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sezgin Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Strachan and Read A. Human Molecular Genetics, 4 th edition, 2011, Garland Science Thompson & Thompson, Genetics in Medicine 8th Edition, 2016, Saunders. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, The Cell, A Molecular Approach, 8th Edition, 2016, Sinauer Associates Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genetiğin Tarihsel Gelişimi İnsan Genomu ve Kromozomlar İnsan Genomu: Gen Yapısı Ve Fonksiyonu Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları: Mendeliyen (tek genli) kalıtım ve genetik hastalıkların moleküler temeli Kromozomal kalıtım Non-Mendeliyen kalıtım Multifaktöriyel kalıtım: Sık gözlenen kompleks hastalıkların genetiği Genetik varyasyonlar: Mutasyon ve polimorfizm Populasyon genetiği İnsanda gen haritalama ve hastalık oluşturan genin tanımlanması Epigenetik kavramlar Gelişim genetiği ve doğumsal bozukluklar Kanser genetiği Genetik hastalıkların tedavisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 0 15 1
28 Makale Kritik Etme 0 15 1
54 Ev Ödevi 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
24 Seminer 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 35 70
54 Ev Ödevi 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğin Tarihsel Gelişimi
2 İnsan Genomu ve Kromozomlar
3 İnsan Genomu: Gen Yapısı Ve Fonksiyonu
4 Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları: Mendeliyen (tek genli) kalıtım ve genetik hastalıkların moleküler temeli
5 Kromozomal kalıtım
6 Mendel dışı kalıtım
7 Multifaktöriyel kalıtım: Sık gözlenen kompleks hastalıkların genetiği
8 Genetik varyasyonlar: Mutasyon ve polimorfizm
9 Populasyon genetiği
10 İnsanda gen haritalama ve hastalık oluşturan genin tanımlanması
11 Epigenetik kavramlar
12 Gelişim genetiği ve doğumsal bozukluklar
13 Kanser genetiği
14 Genetik hastalıkların tedavisi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266691 Genetiğin Tarihsel Gelişimi, insan genomu ve kromozomları açıklayabilmeli
2 1266692 İnsan Genomu: Gen Yapısı Ve Fonksiyonunu açılayabilmeli
3 1266693 Kromozomal kalıtımı açıklayabilmeli
4 1266694 Mendel dışı kalıtımı açıklayabilmeli ve örnek verebilmeli
5 1266696 Multifaktöriyel kalıtımı ve genetik varyasyonları açıklayabilmeli
6 1266697 Populasyon genetiğini ve İnsanda gen haritalama ve hastalık oluşturan genin nasıl haritalandığını açıklayabilmeli
7 1266698 Epigenetik kavramları tanımlayabilmeli
8 1266699 Gelişim genetiği ve doğumsal bozuklukları açıklayabilmeli
9 1266700 Kansere neden olan genetik faktörleri ve genetik hastalıklar için olası tedavi yöntemlerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek