Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG711 Hücre Biyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hücrenin kimyasal bileşimi, yapısı, organelleri ve işlevleri anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şengül TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hücre, Moleküler Yaklaşım, Meral Sakızlı ve Neşe Atabey, III. Baskı İzmir Tıp Kitabevi, 2006, sayfa: 591-628.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücrenin genel yapısı ve kimyasal temeli, hücrenin detaylı moleküler yapısı ve organizasyonu, hücre membranının moleküler yapısı, sitoplazmadaki organeller ve membran sistemleri, sitozolun yapısı, sentrozom, vakuol ve hücre iskeleti, nükleusun yapısı ve fonksiyonu ve hücre metabolizmasına genel bir bakış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
48 Sözlü Sınav 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücrelerin kökeni 1. Hücre Kökeni .pptx
2 Hücrenin bileşenleri 2. Hücre Bileşenleri .pptx
3 Prokaryotik ve ökaryotik hücreler benzerlik ve farklar 3. Prokaryotik Ökaryotik Hücreler .pptx
4 Hücre zarının yapısı ve işlevleri 4.Hücre Zarı yapısı.ppt
5 Hücre zarından taşınma 5. Hücre Zarında Taşınma .pptx
6 Hücre iskeleti yapısı, bileşenleri ve işlevi 6. Hücre İskeleti ve Matriks.pptx
7 Hücre organelleri mitokondri, ER, ribozom 7. Lisansüstü Hücre Organelleri 1.pptx
8 Hücre metabolizması 8. Hücre Metabolizması .pptx
9 Hücre organelleri lizozom, peroksizom 9. Lisansüstü Hücre Organelleri 2 pptx.pptx
10 Çekirdek yapısı, bileşenleri ve işlevi 10. Çekirdek ve Kromatin.pptx
10.NÜKLEİK ASİTLER Asitler .pptx
11 Hücre bölünmesi 11. Hücre Döngüsü .pptx
12 Hücre bölünmesinin kontrolü 12. Hücre Döngüsü Kontrolü.pptx
13 Model organizmalar GP-Modelorg.inmol.biol.med.res.-IRJP.pdf
14 Hücrede sinyal iletimi 14. Hücre Sinyal iletimi(S.Tural).pptx [Onarılmış].pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496245 Hücre organellerinin yapı ve görevini anlamak
2 1496246 Hücre içerisindeki moleküllerin sentezini ve taşınımını anlamak
3 1496247 Hücre zarının yapısını anlamak
4 1496248 Hücre içi ve dış ortamını anlamak
5 1496249 hücreler arası iletişimi anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek