Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere protein yapısı, işlevleri, modifikasyonları, çeşitliliği ve protein analizi yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ö Ü. M. Alper ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Moleküler Biyoloji

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Protein Strucure, Branden & Tooze, İkinci baskı, Garland Yayınevi, 2000 Introduction to Protein Science: Architecture, Function and Genomics, İkinci baskı, Oxford Yayınevi, 2010 Protein Structure and Function, Petsko & Ringe, New Science Yayınevi, 2004 Proteins: Structure and Function, Whitford, Wiley Yayınevi, 2005 Introduction to Proteins: Structure Function and Motion, Kessel & Ben-Tal, CRC Yayınevi, 2011 Protein Families: Relating Protein Sequence, Structure & Function, Orengo & Bateman, Wiley Yayınevi, 2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Protein primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapısı; protein stabilitesini sağlayan bağlar; post-translasyonel modifikasyonlar; protein katlanması ve yanlış katlanması, protein agregasyonu-hastalık ilişkisi, farklı protein etkileşimlerinin protein işlevi ile ilişkisi, proteomiks , protein analiz yöntemleri, protein dizi ve yapı analizinde kullanılan biyoinformatik araçlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
24 Seminer 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein yapısına giriş
2 Amino asitlerin yapısı, konfigürasyonu ve yan zincir özellikleri
3 Primer yapı ve protein katlanmasında rol alan bağlar
4 Sekonder yapı, motifler, domeynler, alfa heliks ve beta plakalar
5 Motifler, domeynler, tersiyer ve kuaterner yapı
6 Protein stabilitesi, katlanması ve post-translasyonel modifikasyonlar
7 Protein yapısından protein işlevine geçiş: Konformasyonel değişimler ve allosterik regülasyon
8 Protein-ligand etkileşimleri
9 Protein-protein etkileşimleri
10 Protein-DNA etkileşimleri
11 Proteomiks ve protein analizinde kullanılan yöntemler-I
12 Proteomiks ve protein analizinde kullanılan yöntemler-II
13 Şaperonlar, protein yanlış katlanması ve hastalıklarla ilişkisi
14 Protein dizi ve yapı analizi için biyoinformatik araçlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524886 Protein yapısının çok katmanlı oluşumunu açıklayabilir
2 1524887 Natif protein katlanması için gerekli basamakları açıklayabilir
3 1524888 Protein yapısının protein işlevine olan etkisini açıklayabilir
4 1524889 Post-translasyonel modifikasyonları tanımlayabilir
5 1524890 Farklı protein etkileşimlerinin protein işlevi ile olan ilişkisini açıklayabilir
6 1524891 Protein yanlış katlanması ve agregasyonu ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi kurabilir
7 1524892 Protein analizinde kullanılan farklı yöntemleri açıklayabilir
8 1524893 Protein dizi ve yapı analizinde kullanılan farklı biyoinformatik araçları kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek