Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG715 Genetikte Özel Konular 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Genetikte güncel gelişmeler hakkında bilgi edinilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor. Dr. Nurten Kara

Ön Koşul Dersleri

Moleküler Genetik ve Tıbbi genetik

Önerilen Diğer Hususlar

Son 5 yıl içinde basılan kitaplar temel olmak üzere güncel araştırma veya derleme makaleler üzerinden çalışılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Strachan and Read A. Human Molecular Genetics, 4 th edition, 2011, Garland Science Thompson & Thompson, Genetics in Medicine 8th Edition, 2016, Saunders. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, The Cell, A Molecular Approach, 8th Edition, 2016, Sinauer Associates Inc. Makale ve kitap indirmek için web sayfaları 1. OMÜ… Kütüphane….Abone veritabanlarından; Annual Reviews British Medical Journal ProQuest Health and Medical Package Science Direct SpringerLink Thieme Connect (Medical Package Journals) Elektronik kitaplar (Springer E-Book Collection) 2. www.ncbi.nlm.nih.gov ……All Databases, PubMed ve Bookshelf

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği: 1. İnsan genom yapısı 2. Genom varyasyonları ve fenotipik etkileri 3. Mutasyonlar 4. Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemler 5. Epigenetik ve gen susturma mekanizmaları 6. Populasyon genetiği 7. Gelişim genetiği 8 Kanser genetiği 9. Mitokondriyal genom ve oksidatif hasar 10. DNA onarımı 11. Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
28 Makale Kritik Etme 3 10 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 2 10 1
42 Seminer 2 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
24 Seminer 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 35 70
54 Ev Ödevi 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan genom yapısı İnsan Genomu Kromozomlar ve Gen yapısı.pptx
2 Mutasyonlar Human mutations.ppt
3 Mutasyonlar Human mutations.ppt
4 Genom varyasyonları ve fenotipik etkileri Genetik varyasyonlar ve Fenotipik etkileri.ppt
5 Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemler Gene Haritalama N Kara.ppt
6 . Epigenetik ve gen susturma mekanizmaları Epigenetik Doktora.pptx
7 Ara sınav
8 Populasyon genetiği Populasyon Genetiği.ppt
9 .Gelişim genetiği Gelişim Biyolojisi ve Anomalileri.pptx
10 Kanser genetiği KANSER GENETİĞİ N. Kara.pptx
11 Kanser genetiği KANSER GENETİĞİ N. Kara.pptx
12 Mitokondriyal genom ve oksidatif hasar Mitokodriyal genom ve oksidatif hasar.pptx
13 DNA onarımı Mutasyon ve DNA onarımı kaynakları.rar
14 Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması Moleküler genetik tanı yöntemleri.rar
15 Moleküler genetik tanı yöntemleri, transgenik hayvan modellerinin oluşturulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312532 İnsan genom yapısını açıklayabilmeli
2 1312533 Mutasyonlar ve oluşum mekanizmalarını açıklayabilmeli
3 1312534 Genom varyasyonları ve fenotipik etkilerini sayabilmeli
4 1312535 Hastalık oluşturan bir genin haritalanmasında izlenen yöntemleri tanımlayabilmeli
5 1312536 Epigenetik ve gen susturma mekanizmalarıni açıklayabilmeli
6 1312537 Populasyon genetiğini tanımlayabilmeli, gen ve genotip frekanslarını hesaplayabilmeli
7 1312538 Gelişimde rol oynayan genleri ve bu genlerin gelişimin hangi basamağında görev aldığını açıklayabilmeli, neden oldukları gelişim anomalilerini tanımlayabilmeli
8 1312539 Kanser genetiği ve mekanizmalarını açıklayabilmeli
9 1312540 Mitokondriyal genom ve oksidatif hasarı açıklayabilmeli
10 1312541 DNA onarımı ve mekanizmalarını açıklayabilmeli
11 1312542 Moleküler genetik tanı yöntemlerini sayabilmeli ve transgenik hayvan modellerinin nasıl oluşturulduğunu açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek