Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere gen-gen ve gen çevre etkileşimini hastalıkların moleküler etiyolojisini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şengül Tural

Ön Koşul Dersleri

Tıbbi Genetik

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics 4th Edition Garland Science, 2011 Haines JL, Pericak -Vance M. Genetic Analysis Of Complex Diseases. 2 th. Edition, 2006 John Wiley & Sons, Inc. Dawn Teare M. Genetic Epidemiology, Springer Protocols 2011, Human Press,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

GİRİŞ 1. Epidemiyolojiye Giriş 2. Moleküler Genetik ve Genetik Varyasyon 3. Terminoloji, Kavramlar, ve Genetik Epidemiyoloji Modelleri II. POPULASYON GENETİĞİ 1. Hardy Weinberg Prensipleri 2. Populasyonda genotip ve allel frekanslarının hesaplanması 3. Hardy Weinberg Dengesi ve Sapmalar II. GENETİK BAĞLANTI HARİTALAMA 4. Genetik Uzaklık ve Bağlantı Haritalamada Kullanılan Marker’lar. 5. Genetik Bağlantı Analizi Uygulamaları III. ASSOSİASYON İLE GENETİK HARİTALAMA 6. Assosiasyon Haritalamada Kullanılan Markırlar 7. Genome-Wide Assosiasyon Çalışmaları 8. Aday Gen Assosiasyon Çalışmaları 9. Aile-Temelli Assosiasyon Çalışmaları 10. Genom Varyasyonu IV. SON GELİŞMELER 11. İkiz Çalışmalarında Geliştirilmiş Metodlar 12. Kopya Sayısı Varyasyonu 13. Epigenetik Varyasyon V. VAKA ÇALIŞMALARI 15. Koroner arter hastalığı 16. Obesitenin genetik epidemiolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 10 20
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
24 Seminer 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
48 Sözlü Sınav 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojiye Giriş
2 Moleküler Genetik ve Genetik Varyasyon
3 Terminoloji, Kavramlar, ve Genetik Epidemiyoloji Modelleri
4 Populasyon Genetiği
5 Hardy Weinberg Prensipleri Populasyonda genotip ve allel frekanslarının hesaplanması
6 Hardy Weinberg Dengesi ve Sapmalar
7 II. GENETİK BAĞLANTI HARİTALAMA Genetik Uzaklık ve Bağlantı Haritalamada Kullanılan Marker’lar. Genetik Bağlantı Analizi Uygulamaları
8 III. ASSOSİASYON İLE GENETİK HARİTALAMA Assosiasyon Haritalamada Kullanılan Markırlar Genome-Wide Assosiasyon Çalışmaları
9 Aday Gen Assosiasyon Çalışmaları Aile-Temelli Assosiasyon Çalışmaları Genom Varyasyonu
10 SON GELİŞMELER İkiz Çalışmalarında Geliştirilmiş Metodlar
11 Kopya Sayısı Varyasyonu
12 Epigenetik Varyasyon
13 V. VAKA ÇALIŞMALARI Koroner arter hastalığı        
14 Obesitenin genetik epidemiolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524410 Temel kavramların öğrenilmesi
2 1524407 Genetik Epidemiyoloji Metodların anlasılması
3 1524408 Genetik Bağlantı Haritalarının öğrenilmesi
4 1524409 Genetik Association Çalışmalarının anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek