Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG722 Sinyal Aktarımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere hücrede sinyal iletim yolakları hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. M. Alper ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Hücre Biyolojisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Signal Transduction: Principles, pathways and processes, 2014. Editörler: Cantley, Hunter, Sever, Thorner. Cold Spring Harbor Laboratory Press Signal Transduction, 2009. Editörler: Gomperts, Kramer, Tatham. Elsevier Press Cellular Signal Processing, 2017. Editörler: Marks, Klingmüller, Müller-Decker. Garland Science

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Reseptörler, liganlar, ikincil mesajcılar, kalsiyum sinyal yolağı, cAMP yolağı, reseptör tirozin kinazlar, Ras, Akt, TGF, Wnt, JAK-STAT, TNF, Hedgehog, Notch, Toll-like ve adhezyon yolakları, sinaptik sinyal iletimi, hücre ölüm yolakları, stres yanıt ve redoks sinyal iletimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
24 Seminer 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reseptörler ve ligandları
2 İkincil mesajcılar
3 Nüklear reseptörler
4 Kalsiyum sinyal yolağı
5 Siklik AMP yolağı
6 Reseptör tirozin kinazlar
7 Ras-MAPK, mTOR-Akt yolakları
8 TGF, Wnt, JAK, STAT yolakları
9 TNF, NF-kB, Hedgehog, Notch yolakları
10 Ekstrasellüler matriks- adezyon sinyal iletimi
11 Toll-like ve immunoreseptör yolakları
12 Sinaptik sinyal yolakları ve nörotransmiterler
13 Hücre ölüm sinyal yolakları
14 Stres yanıt ve redoks sinyal yolakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309381 Farklı reseptör ve ligand türlerini açıklayabilir
2 1309382 İkincil mesajcıları listeleyebilir
3 1309383 Kalsiyum ve cAMP yolaklarını açıklayabilir
4 1309384 Reseptör tirozin kinazları tarif edebilir
5 1309385 Ras, Akt, TGF, Wnt, JAK-STAT, TNF, Hedgehog, Notch, Toll-like ve adhezyon yolaklarını açıklayabilir
6 1309386 Sinaptik sinyal iletimini tanımlayabilir
7 1309388 Hücre ölümü yolaklarını açıklayabilir
8 1309390 Stres yanıt ve redoks sinyal iletimini açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek