Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yok

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şengül Tural

Ön Koşul Dersleri

Moleküler Biyoloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Geoffrey M. Cooper, HÜCRE, Moleküler Yaklaşım. Çeviri Editörü: Neşe Atabey, Ersan Kalay, Meral Sakızlı 7. Baskı, İzmir Kitabevi, 2016 2.William S. Klug, Michael R. Cummings, GENETİK Kavramlar. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cihan Öner, 2011, 2. Baskı, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler Genetik Tanı Yöntemleri I. Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR) II. Allel-özgü oligonükleotid analizi ( analizi (Allele-specific specific oligonucleotid= ASO) III. DNA dizi Analizi III. DNA dizi Analizi IV. Mikroarray Mikroarray Analizi Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 4 8
5 Derse Katılım 4 5 20
6 Uygulama/Pratik 4 10 40
24 Seminer 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik tanı testleri giriş
2 Genetik testler için çalışılabilinecek biyolojik materyaller özelleri ve transfer koşulları
3 DNA izolasyonu
4 RNA izolasyonu
5 Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR)
6 PCR çeşitleri
7 DNA dizi Analizi
8 Fragman analizi
9 Mikroarray Analizi
10 CGH Coparative genomic Hibridizasyon yöntemi
11 DNA dizi analizi çeşitleri
12 Epigenetik analizler( Metilasyon, miRNA)
13 Sık görülen hastalıklar ve uygulanan tanı yöntemleri
14 Tek gen hastalıkları, mikrodelesyon sedromları, trinükleotid hastalıkları ve uygunan tanı testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524405 DNA, RNA izolasyon yöntemleri ve çeşitlerinin öğrenilmesi
2 1524401 Polimeraz Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) zincir reaksiyonu (PZR) öğrenilmesi
3 1524402 PCR çeşitlerinin öğrenilmesi
4 1524403 DNA dizi Analizi öğrenilmesi
5 1524404 Mikroarray Mikroarray Analizi Analizi öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek