Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramlarınının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurten KARA

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makale ve Kitaplar Uçak NÖ, Birinci HG. Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ. Ankara /Turkey Esenlik E, Bolat E. Klinik ve bilimsel araştırmalarda etik kurallar. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.1/ Sayı. 2 // 2010 Robert A. Day , Çeviri Editörü Gülay Aşkar ALTAY, BÜLÜMSEL BİR MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? S: 1-196 Copyright © TUBİTAK 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğinin temel özellikleri ve kavramları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
54 Ev Ödevi 3 60 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
54 Ev Ödevi 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel araştırma kavramları BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN PRENSİPLERİ N. Kara.pptx
2 Bilimsel araştırma çeşitleri Örnek makalelerin incelenmesi GENETİK ÇALIŞMALARDA ETİK.pptx
3 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri Yüksek öğretim kurumları etik ilkeler.pdf
4 Problem belirleme, veri toplama, hipotez önerme, sonuçları değerlendirme Araştırma projesi yazma
5 Araştırmada aydınlatılmış onam, araştırma raporunun biçimsel Yapısı Araştırma projesi yazma
6 Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri Yayın-Etiği-Şevket-Ruacan.pdf
7 Bilimsel metinde dil kullanımı araştırma raporunun yazımı, kaynak kullanımı 1 Makale yazma Bilimsel Yazım Tekniği.pdf
8 Bilimsel metinde tablo şekil ve grafikler metin içi ve dipnotlu kaynak gösterme yöntemi Makale yazma
9 Bilimsel metinde dil kullanımı araştırma raporunun yazımı, kaynak kullanımı 2 Makale yazma
10 Araştırma için etik kurul raporu hazırlama 1 Etik kurul raporu hazırlama 1 OMÜKAEK BAŞVURU FORMU(1) (1).doc
Helsinki Bildirgesi.doc
OMU-KAEK-HastaBilgilendirilimis Örnek 1.doc
Tabakalandırılmış-BGOF (Biyolojik materyalle çalışmalar için).docx
11 Araştırma için etik kurul raporu hazırlama 2 Etik kurul raporu hazırlama 2
12 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 1 Bilimsel Etik ve İntihal.pdf
13 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 1 3. BİLİMSEL YAYINLARDA ETİK.pdf
14 Araştırma etik kurulları yayın etiğine aykırı örnek incelemeleri 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527844 Bilimsel araştırmanın evrelerini tanımlar ve uygular.
2 1527845 Topladığı verileri analiz eder.
3 1527846 Etik kavramları öğrenir ve etik ilkeleri uygular
4 1527847 Bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun araştırma ve makale yazar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek