Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO614 Lipid Biyokimyası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karbonhidratların biyolojik, biyokimyasal önemlerini belirtmek. Karbonhidratların yapısı, fonksiyonları ve metabolizmalarını incelemek -Öğrenci yeterli biyokimya ve klinik biyokimya bilgisine sahip olmalı -Hastalıkları ve tedavilerine yönelik yeni bilimsel yaklaşımları anlayabilmeli -Tıbbi problemleri çözmede yeterli biyokimyasal bilgiye sahip olmalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lippincott Biochemistry (Çeviri :Engin ULUKAYA) Nobel Kitabevi Lehninger's Principles of Biochemistry David L.Nelson

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste karbonhidratların tanımlanması,sınıflandırılması ve özellikleri, karbonhidratlardan enerji eldesi enerjinin depolanması ve dönüşümü, karbonhidrat metabolizmasında etkili hormonlar, karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluklar ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipidlerin tanımı
2 Fizyolojik önemi olan lipidler
3 Lipidlerin sınıflandırılması ve isimlendirmesi
4 Yağ asidi sentezi, lipogenez
5 Triacilgliserol sentezi ve metabolizması
6 Yağ asitlerinin desaturasyonu ve uzama reaksiyonları
7 Kolesterol sentezi ve steroidler
8 Kolesterol ve triacilgliserol metabolizması
9 ARA SINAV
10 Lipidlerin yıkımı, Lipoliz
11 Beta oksidasyon
12 Alfa ve omega oksidasyon
13 Yağ asidi yapım ve yıkımının düzenlenmesi
14 Keton cisimleri yapımı
15 Keton cisimlerinin dokularca kullanımı ve biyolojik önemi
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284209 Lipidleri tanımlayabilir,sınıflandırılmasını ve özelliklerini sayabilir Can describe the lipids, list the classification and features of the lipids
2 1284210 Lipidlerden enerji eldesini açıklayabilir ve basamakları sayabilir Can explain the obtained energy from lipids and list the steps of the mechanism.
3 1284211 Enerjinin depolanmasını ve dönüşümünü açıklayabilir Can explain the storage and conversion of the energy
4 1284212 Lipid metabolizmasında etkili hormonları sayabilir ve etkilerini açıklayabilir Can list the hormones names that affect on lipid metabolism and explain the effects of hormones on lipid metabolism
5 1284216 Lipid metabolizmasındaki bozuklukları ve hastalıkları açıklayabilir Can describe disorders and diseases in lipid metabolism

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67065 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 67066 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 67072 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 67070 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
5 67069 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
6 67071 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
7 67073 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
8 67074 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
9 67068 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
10 67067 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli